De provincie Vlaams-Brabant investeerde dit jaar 714.532,63 euro in infrastructuurwerken en/of uitrustingskosten van voorzieningen en diensten voor opvang en ondersteuning van personen met een handicap. Zo kregen 18 projecten uit Aarschot, Asse, Bierbeek, Diest, Haacht, Huldenberg, Leuven, Roosdaal, Rotselaar, Tielt-Winge en Tienen deze steun.

Om personen met een handicap toegang te geven tot kwaliteitsvolle zorg- en woonondersteuning is het belangrijk dat het aanbod voldoende gespreid is en voldoet aan de noden. Maar de bouw of verbouwing van een voorziening zorgt voor heel wat kosten.

‘Bed, Bad, Brood’ volstaat niet voor mensen met een handicap. Zij hebben evenveel recht op een warme omgeving, op een beetje plezier, op activiteiten, op afwisseling. Daarom ijveren we voor een uitgebreider en gespreid aanbod  zodat mensen met een handicap dicht bij huis ondersteuning kunnen vinden die aangepast is aan hun vraag.
De prijzen van grond en immobiliën zijn duur. Dit maakt het voor initiatiefnemers moeilijk om een werking op te starten of uit te bouwen. Om  ze te stimuleren om toch de stap te zetten, steunt de provincie Vlaams-Brabant met investeringssubsidies en een eenmalige subsidie van 30.000 euro voor voorzieningen die een aanbod realiseren op een nieuwe locatie.

Overzicht gesubsidieerde projecten: 

 • Huis in de Stad in Tienen kreeg 25.042,14 euro voor de renovatie van het dagbestedingstehuis
 • Centrum Ganspoel in Huldenberg ontving 30.000 euro impulssubsidie en 18.000 euro voor een nieuwbouwwoning in Tervuren voor 8 schoolgaande kinderen met een visuele en of visueel meervoudige berperking 
 • Het Consultatiebureau voor Arbeid en Zorg in Leuven biedt ondersteuning aan personen met een vermoeden van een arbeidshandicap. Zij ontvingen een subsidie van 5.484,39 euro voor de uitrusting van hun secretariaat;
 • Begeleid Wonen in Leuven kreeg 1.745,30 euro voor de inrichting van haar secretariaat. Zij bieden begeleiding voor volwassen personen met een (vermoeden van) handicap die zelfstandig willen wonen.  ....
 • Begeleid wonen Hopperank in Asse ontving een subsidie van 1.409,15 euro voor de uitrusting van hun secretariaat. Zij begeleiden zelfstandig wonende, volwassen personen met een beperking.
 • Begeleid wonen Pajottenland in Ternat kreeg 12.941,84 euro voor de inrichting van haar secretariaat. Zij begeleiden volwassenen met een handicap die zelfstandig (willen) wonen en hierbij ondersteuning vragen.
 • Stichting Marguerite-Marie Delacroix in Tienen ontving een subsidie van 51.409,81 euro voor de vernieuwing van hun telefoon-en alarmcentrale op de campus Ten Haghedorne.
 • Martine Van Camp in Diest kreeg 84.000 euro voor de bouw van studio’s in Scherpenheuvel-Zichem en een verbouwing
 • Ave Regina in Lovenjoel kreeg 47.250 euro voor een nieuwbouw in Wezemaal 
 • M.P.C. Sint Franciscus in Roosdaal kreeg 56.250 euro voor de hernieuwbouw van het  internaat.Zij bieden residentiële opvang, dagactiviteiten en woonondersteuning voor kinderen en jongeren tot 21 jaar. 
 • Rozemarijn in Haacht kreeg 30.000 euro voor de bouw van een inclusief woonhuis op een nieuwe locatie voor 4 personen. Rozemarijn biedt residentiële opvang, dagbesteding en woonondersteuning voor volwassenen.
 • Zonnelied in Roosdaal kreeg 22.500 euro voor het rolstoeltoegankelijk maken van de campus in Gooik. Zonnelied biedt woon- en dagondersteuning aan.
 • Huize Eigen Haard in Aarschot vangt volwassenen op met een beperking. Zij kregen 60.000 euro voor de verbouwing van containers tot volwaardige arbeidsateliers en 48.000 euro samen met Den Ateljee voor de bouw van De Mantel.
 • Het Roerhuis in Leuven kreeg 67.500 euro voor een nieuwbouw in Leuven. Het Roerhuis biedt ondersteuning op maat bij het wonen en/of zinvolle dagbesteding rekening houdend met de mogelijkheden.
 • KVG Vlaams-Brabant kreeg 3000 euro voor de organisatie van een familiedag in 2016
 • Alvinnenberg in Heverlee kreeg 100.000 euro voor de opstart van het project ‘geïntegreerde en inclusieve (dag)ondersteuning voor personen met een handicap’ in Tildonk

11 rolstoelaangepaste studio’s voor De Mantel

 

In samenwerking met Den Ateljee vzw realiseert Huize Eigen Haard vzw een woonomgeving voor 11 personen met een beperking.
Den Ateljee is een kleinschalig dagcentrum in Wezemaal dat zich voornamelijk richt tot personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). 

Voor de 11 volwassen bewoners met een beperking is De Mantel een geschenk uit de hemel. Al heel wat jaren is er vanuit hun cliëntengroep de vraag naar een aangepaste huisvesting. Voor verschillende van hen is deze vraag inmiddels zeer dringend geworden gezien de leeftijd en de draagkracht van de ouders.

Het gebouw bestaat uit  11 ruime rolstoelaangepaste studio’s, voorzien van een eigen sanitaire cel en kitchenette.  Naast de individuele studio is er een gemeenschappelijke woonkamer per verdieping, een aangepaste badkamer en een ruime kelder met individuele bergplaats.