Boerentram “G” 9104 van Grimbergen verlaat Haacht. Hij werd er vier jaar lang gerestaureerd door de leerlingen van de Don Boscoschool.

De Boerentram vertrekt ‘op vakantie’ naar een beschermde stelplaats in Knokke. Hij zal begin 2017, na renovatie van de stelplaats, terugkeren naar zijn ‘oude stal’ in Grimbergen.

We gaven een subsidie van 22.165 euro vanuit het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de restauratie van deze Grimbergse Boerentram. Voor Grimbergen heeft de tram een grote betekenis. Zoals voor vele andere dorpen in de buurt van Brussel, heeft Grimbergen zijn welvaart voor een groot deel te danken aan de buurtspoorwegen. Door de investering in dit trammonument herwaarderen we een mooi stuk landelijk erfgoed.