De sociale woonwijk Bungenveld, bestaande uit 32 huurwoningen en 20 sociale koopwoningen, werd officieel geopend.

Schepen voor huisvesting Roger Mertens onderstreepte in zijn toespraak het belang van sociale huur- en koopwoningen op het grondgebied. Hij had het ook over het gemeentelijk toewijzigingsreglement waardoor eigen inwoners of mensen met een grote binding met de stad, voorrang krijgen bij de toewijzing. Ondertussen zijn 100 sociale woningen in Zoutleeuw bewoond. Verdeeld over de drie deelgemeenten. Nu al meer sociale huurwoningen dan opgelegd door de Vlaamse Overheid in het Bindend Sociaal Objectief (77). Hij sloot af met een dankwoord aan alle meewerkende instanties, maar ook aan de buurtbewoners voor hun geduld tijdens de werkzaamheden. Burgemeester Jos Ceyssens gaf nieuws heet van de naald: de Raad van Vergunningenbetwistingen heeft het beroep van een aantal aanpalenden i.v.m. de bouw van sociale huurwoningen in Solveld 3 verworpen. In dit project zijn 32 huurwoningen en een 8-tal sociale kavels voorzien. Hij hoopt dat de realisatie van die project snel kan aangevat worden. Georges Debref, voorzitter van SHrL overliep het verloop van het bouwproject Bungenveld. Gedeputeerde Monique Swinnen had in haar toespraak veel lof voor het project, gelegen in een groene en rustige omgeving. Zij vond het bijzonder tof dat het Huis van het Kind ook onderdak heeft gevonden in de wijk. Afsluitend werd een gedenkplaat onthuld.