Online versie nieuwsbrief

"de boer, hij ploegde voort..."


LANDBOUW
Dag van de Landbouw >>>terug

Zondag 18 september organiseerde Boerenbond en Landelijke Gilden weer de Dag van de Landbouw. 45 bedrijfsleiders gunnen je dan, samen met hun familie, graag een blik op hun werk, producten en het leven op deze land- en tuinbouwbedrijven. Het thema dit jaar is "Het begint bij ons".


 


Officiële opening grondwitloofseizoen >>>terug

 

 

 

De VZW Brussels Grondwitloof trapte het nieuwe grondwitloofseizoen af bij de familie Gille uit Tildonk die op hun beurt haar deuren open zette tijdens de jaarlijkse Open Bedrijvendag.


WELZIJN
Stijgende vraag naar gezondheidszorg >>>terug

Hoe is het gesteld is met de gezondheid  van de Vlaams-Brabanders?

  • In Vlaams-Brabant wordt een man gemiddeld 78,5 jaar en een vrouw 81,1 jaar. 
  • De belangrijkste doodsoorzaken zijn hart-en vaatziekten, en kanker, samen goed voor 60% van alle sterftes.
  • 15% van de kinderen kampt met overgewicht.
  • 40% van de kinderen en jongeren gaat geregeld naar de tandarts
  • 10% van de 75-plussers gaat geregeld naar de tandarts  

De vraag naar gezondheidszorgenzal in de komende jaren nog sterk toenemen.  Het aandeel 75-plussers in Vlaams-Brabant zal tussen 2015 en 2030 toenemen met 30%.

Tegelijk met de toenemende vraag naar gezondheidszorg, zal ook de vraag naar arbeidskrachten in de sector stijgen. De helft van de huisartsen en tandartsen, een derde van de apothekers en verpleegkundigen en een kwart van de kinesitherapeuten en zorgkundigen uit Vlaams-Brabant zal moeten vervangen worden wegens pensionerinng.


Inclusieve kinderopvang "De Bal" >>>terug

In't Balanske in Sint-Joris-Winge, is een nieuwe afdeling geopend. Het kinderdagverblijf De Bal streeft naar een mix van gezonde kinderen en kinderen met een extra zorg.

De provincie Vlaams-Brabant heeft hiervoor een cofinanciering van 30.000 euro voorzien.


40.000 euro voor Orleanshof in Aarschot >>>terug

Op 17 september opent de residentie en het lokaal dienstencentrum Orleanshof in Aarschot haar deuren.

Door de vergrijzing van de bevolking wordt de groep 75-plus steeds groter. De meeste 80-plussers hebben een sociaal netwerk en trekken zich goed uit de slag. Maar de groep die zorg nodig heeft groeit. Het risico op vereenzaming stijgt met de leeftijd, en het zorgaanbod groeit trager. Daarom stimuleren we initiatieven die dagbesteding voor  ouderen organiseren met investeringssubsidies.


PLATTELAND
Nieuwe lokalen voor de Toekan, Scouts FOS Lovenjoel >>>terug

De Toekan, scouts FOS Lovenjoel namen hun intrek in nieuwe lokalen, die ze zelf met heel veel vrijwilligersinzet opgebouwd en knap ingericht hebben. De Scouts kregen hiervoor steun van het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa, Vlaanderen en de provincie gaven 128.000 euro cofinanciering voor dit project.


TOERISME
Fietsen tellen >>>terug

 

 

De provincie Vlaams-Brabant plaatst 12 automatische, vaste fietstellers op fietspaden in de Groene Gordel, op het toeristisch én functioneel routenetwerk.

Deze vaste tellers zijn voorzien van een zonnepaneel en tellen 24 op 24 uur.

In 2014 werd op het jaagpad in Zemst een eerste keer fietsverkeer geteld. Toen werden 413 fietsers per dag geteld. Sinds begin september werden er gemiddeld 582 fietsers geteld. Met de toekomstige investeringen rekenen we erop dat dat aantal nog zal toenemen.


Peters en meters wandel- en fietsroutes gaan digitaal >>>terug

Toerisme Vlaams-Brabant bedankte op zondag 11 september haar Peters en Meters.

Deze 700 peters en meters zijn vrijwilligers die de fiets- , ruiter- en wandelroutes in onze provincie inspecteren.

Onze peters en meters bezorgen hun opmerkingen en suggesties aan een medewerker van de provincie, die alles bundelt en doorgeeft aan de onderhoudsploegen van IGO-W voor het arrondissement Leuven en 3Wplus voor het arrondissement Halle-Vilvoorde.  Deze voeren dan de nodige werkzaamheden uit om de routes en hun bewegwijzering en infrastructuur in optimale toestand te houden.
Vanaf nu kunnen ze hun opmerkingen rechtstreeks in het digitale GIS-systeem inbrengen.


WATERLOPEN
Merchtem beschermen tegen wateroverlast >>>terug

 

 

De provincie Vlaams-Brabant trekt 260.000 euro uit om Merchtem beter te beschermen tegen wateroverlast. Er komt een nieuw overstromingsgebied langs de Puttenbeek in Opwijk en het bestaand overstromingsgebied op de Grote Molenbeek aan de Smidsestraat in Mollem wordt dubbel zo groot. De werken starten op 26 september. 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter Monique Swinnen on Facebook linkedin ISSUU

Voor nog meer nieuws uit uw provincie bezoek de website www.moniqueswinnen.be
Voor meer info over de onderwerpen in deze nieuwsbrief of suggesties kan er altijd contact opgenomen worden met het secretariaat van gedeputeerde Monique Swinnen, email: monique.swinnen@vlaamsbrabant.be of tel.nr. 016 26 70 57