Provincie stimuleert gemeenten om parkeerplaatsen voor mensen met handicap te verbeteren
In Vlaams-Brabant zijn 45% van de parkeerplaatsen voor mensen met een handicap korter dan wettelijk voorzien, 16% van de parkeerplaatsen heeft geen uitstapzone. On Wheels bracht, op vraag van de provincie, de parkeerplaatsen voor mensen met een handicap in kaart.

Een grote groep van personen met een handicap heeft een ‘blauwe parkeerkaart’. Hiermee hebben ze recht om te parkeren op de voor hen voorziene parkeerplaatsen. Voor velen zijn deze parkeerplaatsen erg belangrijk omdat ze zonder wagen maar korte afstanden kunnen afleggen.
Maar de info over de locatie van deze parkeerplaatsen en de mate waarin ze aangepast zijn voor een bepaalde handicap zijn niet of onvoldoende gekend.
Daarom liet de provincie Vlaams-Brabant, als eerste provincie in Vlaanderen, de organisatie On Wheels  2.000 aangepaste openbare parkeerplaatsen opmeten en in kaart brengen.
In elke gemeente moet wettelijk minstens 6 % van de parkeerplaatsen aangepast zijn voor personen met een handicap. Maar in de praktijk loopt het soms wat mis.

Met vrij beperkte inspanningen kan de situatie zeer snel verbeteren. On Wheels bezorgde elke gemeente een overzicht van de gescreende parkeerplaatsen. Dankzij de provincie krijgen de gemeenten gratis advies door Inter als ze verbeteringen  willen aanbrengen. Met wat goede wil ziet de situatie er straks dus veel rooskleuriger uit.

Tags: