Gedeputeerde Vlaams-Brabant

U bent hier

posticon Provincie steunt opvang zorgbehoevende ouderen in Begijnendijk

Posted on di, 12/06/2016 - 10:16 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant geeft 50.000 euro aan Landelijke Thuiszorg Begijnendijk voor de opvang van zorgbehoevende ouderen.

Meer plaats voor ouderenzorg in Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant stimuleert dagopvanginitiatieven voor ouderen. Zo steunt ze nieuwe lokale dienstencentra, en  dagopvang met investeringssubsidies. Kleinschalige buurtgerichte dagbestedingsinitiatieven of projecten die dagbesteding bevorderen krijgen projectsubsidies. 

Met de investeringssubsidies creëren we bijkomende plaatsen zodat elke oudere in Vlaams-Brabant toegang heeft tot kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning in zijn of haar buurt.

Hulp voor thuiswonende ouderen in Londerzeel

Eén van de initiatieven die provinciale steun krijgt is de Collectieve Autonome Dagopvang voor Ouderen (CADO), een organisatie van Landelijke Thuiszorg in Begijnendijk. In de CADO kunnen thuiswonende hulpbehoevende ouderen terecht voor een bad of een kappersbeurt, maar ook voor een babbel of een ontspannende activiteit. CADO’s  werken het sociaal contact in de hand en verhogen zo de levenskwaliteit van deze groep. Als zorgbehoevende ouderen overdag in de buurt terechtkunnen voor opvang of activiteiten,  betekent dit bovendien een adempauze voor de mantelzorger. Op die manier kan de zorg langer volgehouden worden, waardoor ouderen langer in de vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Tags: 

posticon Officiële overdracht kinderdagverblijf _ Het wespenestje

Posted on ma, 12/05/2016 - 16:31 by Monique Swinnen

Officiële overdracht  kinderdagverblijf en initiatief buitenschoolse kinderopvang Het wespenestje 30 november  2016

Op 01/07/2016 hebben vzw Landelijke Kinderopvang (IBO) en vzw Stekelbees (kinderdagverblijf) de vzw Wespenestje overgenomen op vraag van hun raad van bestuur. De leden van de raad van bestuur zagen omwille van hun leeftijd geen nieuw mandaat zitten. Men zocht dus naar een degelijke overnemer die voldoende garanties kan bieden voor de continuïteit van hun project dat met zoveel zorg en inspanningen is opgezet.

We geven u graag enkele feiten en cijfers over de huidige toestand.

Kinderdagverblijf:

In het kinderdagverblijf tellen ze 23 personeelsleden: 16 kinderbegeleiders, 2 logistiek medewerkers, 3 vrijwilligers en 2 verantwoordelijken.

Voor het kinderdagverblijf hebben we erkenning van  Kind en Gezin voor voltijdse 66 plaatsen.
Er zijn momenteel 78 kinderen ingeschreven, waarvan er  sommigen deeltijds komen.

We werken horizontaal. Dat betekent dat we werken in  5 leeftijdsgroepen. 
Iedere leeftijdsgroep heeft een lokaal aangepast aan de behoeften van  die kinderen.

Kinderen kunnen op elk moment instappen, afhankelijk van wanneer er een plaatsje vrijkomt.

Tags: 

posticon Vrijwilliger op een kruispunt van vele werelden.

Posted on vr, 12/02/2016 - 10:56 by Monique Swinnen

18 organisaties ontvangen prijs op Internationale dag van de vrijwilliger 

18 organisaties uit  Asse, Boortmeerbeek, Diest, Grimbergen, Halle, Herent, Leuven, Liedekerke, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem,  Tielt-Winge, Tienen en Vilvoorde winnen de vrijwilligerscampagne ‘Vrijwilligers, kruispunt van vele werelden’. Op 2 december krijgen ze een prijs van de provincie Vlaams-Brabant. 

In maart van dit jaar startte de provincie Vlaams-Brabant haar zoektocht naar de organisaties die een kruispunt van vele werelden zijn. De bedoeling was om de diversiteit van het vrijwilligerswerk in al haar facetten in de kijker te zetten.

Vrijwilligers vind je in alle maten en gewichten en komen van overal. Hun professionele en persoonlijke achtergrond is even divers als hun talenten. Ze werken bijvoorbeeld als verpleger of postbode, maar zijn vrijwilligers in een sportclub of sociale organisatie.  Ze zijn een boeiende mix van jong geweld en krasse knarren, sprankelende creatievelingen en ingetogen doorzetters. Elke vrijwilligersorganisatie mocht ons vertellen hoe hun organisatie een kruispunt van vele talenten en mensen is.

De provincie Vlaams-Brabant selecteerde de 18 meest diverse organisaties.
Het gaat om: >>>

Tags: 

posticon 525.000 euro voor personen met een handicap

Posted on wo, 11/30/2016 - 11:14 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant investeert dit jaar 525.005,39 euro in infrastructuurwerken en uitrustingskosten van voorzieningen en diensten voor opvang en ondersteuning van personen met een handicap. Zo kregen 19 projecten uit Aarschot, Asse, Diest, Halle, Herent, Heverlee, Lennik, Leuven, Meise, Rotselaar, Tielt-Winge en Tienen deze steun.

Om personen met een handicap toegang te geven tot kwaliteitsvolle zorg- en woonondersteuning is het belangrijk dat het aanbod voldoende gespreid is en dat het aanbod voldoet aan de noden. Maar de bouw of verbouwing van een voorziening zorgt voor heel wat.

 

Dit jaar investeerde de provincie 525.005.39 euro in de sector voor personen met een handicap. 

Overzicht gesubsidieerde projecten: >>>

Tags: 

posticon Opvang zorgbehoevende ouderen in Londerzeel

Posted on di, 11/22/2016 - 10:06 by Monique Swinnen

CADO Londerzeel is geopend, met provinciale steun, een opvang voor zorgbehoevende ouderen.

Meer plaats voor ouderenzorg in Vlaams-Brabant


De provincie Vlaams-Brabant stimuleert dagopvanginitiatieven voor ouderen. Zo steunt ze nieuwe lokale dienstencentra, en  dagopvang met investeringssubsidies. Kleinschalige buurtgerichte dagbestedingsinitiatieven of projecten die dagbesteding bevorderen krijgen projectsubsidies. 

Met de investeringssubsidies creëren we bijkomende plaatsen zodat elke oudere in Vlaams-Brabant toegang heeft tot kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning in zijn of haar buurt.

Hulp voor thuiswonende ouderen in Londerzeel

Eén van de initiatieven die provinciale steun krijgt is de Collectieve Autonome Dagopvang voor Ouderen (CADO), een organisatie van Landelijke Thuiszorg Londerzeel. In de CADO kunnen thuiswonende hulpbehoevende ouderen terecht voor een babbel en begeleiding bij activiteiten van het dagelijkse leven. 

Dagopvang is een verzamelnaam voor  de diensten van een dagverzorgingscentrum (DVC) of de CADO (Collectieve Autonome Dagopvang voor Ouderen).

  • In een DVC kan men een halve dag of een volledige dag verblijven en betaalt men een dagprijs.  Deze centra zijn altijd verbonden aan een woonzorgcentrum.
  • Een CADO wordt  uitgebaat door een erkende dienst voor gezinszorg en staat open voor het thuiszorgcliënteel. Hier betaalt men een prijs per uur.

Dagopvang biedt opvang en verzorging overdag en neemt dus tijdelijk de opvang en zorg over van de mantelzorgers of thuiszorgpersoneel.  Het personeel helpt bij de verzorging en verpleging en staat klaar voor een babbel en activiteiten. 

Omdat CADO een leemte invult in de ouderenzorg en vernieuwend is in deze sector, steunen we dit project met een subsidie van 50.000 euro. In Vlaams-Brabant zijn er nu 44 dagopvangcentra  voor ouderen in Vlaams-Brabant, terwijl er in 2010, bij de start van het provinciaal subsidiereglement slechts 12 waren.  Met deze campagne willen we mantelzorgers beter informeren, sensibiliseren, over de drempel helpen zodat men gebruik maakt van dagopvang  als dat nodig is.

Tags: 

posticon Wedstrijd zorgberoepen

Posted on ma, 10/24/2016 - 10:10 by Monique Swinnen

SIMA Aarschot wint wedstrijd zorgberoepen

Wat is warme en goede zorg? De provincie Vlaams-Brabant lanceerde een wedstrijd over zorgberoepen voor middelbare scholen en zorgopleidingen. 6 klassen wonnen een inleefmoment in het zorgethisch lab sTimul van de UZ Leuven in Lubbeek. Op 21 oktober ondervonden de leerlingen van het 5de jaar Gezondheids- en welzijnswetenschappen van SIMA Aarschot aan den lijve wat zorg betekent.

Op het gebied van zorg en welzijn heeft Vlaams-Brabant een dubbele uitdaging.  Er moeten meer zorg-en welzijnsvoorzieningen uitgebouwd worden om de achterstand in te halen. Anderzijds moeten er ook genoeg mensen zijn om in die organisaties te werken. Zorgorganisaties in Vlaams-Brabant ervaren immers een tekort aan een instroom van gekwalificeerde beroepskrachten.

 

Om jongeren warm te maken voor zorgberoepen lanceerden we een wedstrijd voor middelbare scholen en zorgomleidingen. Elke school die een ludieke foto opstuurde om hun goesting in zorg te tonen, won een inleefsessie bij sTimul.

SIMA Aarschot,  De VeSt Stedelijk Buitengewoon Onderwijs Vilvoorde, CVO VTI Leuven, CVO VTI Tienen, Heilig-Hart & College Halle en KA D'Hek Landen zijn de gelukkige winnaars.

 

Tags: 

posticon 200 Vlaams-Brabanders lijden aan jongdementie. Nieuw onderzoek onderstreept het belang van mantelzorg

Posted on vr, 10/14/2016 - 09:36 by Monique Swinnen

Woonzorgnet Dijleland, KU Leuven en UZ Leuven voerden, op vraag van de provincie Vlaams-Brabant, een studie uit naar jongdementie, in relatie met mantelzorg.

Jongdementie onder de loep
 
De aandacht voor dementie stijgt. In de media, in gesprekken onder vrienden en collega’s, iedereen kent wel iemand die ermee te maken heeft. Dat dementie ook mensen kan treffen onder 65 jaar is minder geweten.
 
Het gaat vaak om mensen die werken en thuiswonende kinderen hebben. Hun gezinsleven wordt zwaar op de proef gesteld. Hoe vaak komt dit voor? Hoe komt men tot de diagnose? Wat zijn de specifieke noden van deze mensen en hun familie?

Om op deze en andere vragen een antwoord te vinden, klopte Woonzorgnet Dijleland aan bij Lucas KU Leuven, UPC KU Leuven en UZ Leuven. Met steun van de provincie Vlaams-Brabant werd een onderzoek gestart waarbij onderzocht werd om hoeveel mensen het gaat en gekeken werd naar de beleving van de betrokkenen en hun mantelzorgers. 

De belangrijkste resultaten van de studie:

Jongdementie komt per definitie voor bij mensen jonger dan 65 jaar. In Vlaams-Brabant komt dit voor bij 80 tot 200 mensen. De eerste symptomen doen zich voor op een gemiddelde leeftijd van 53 jaar. Twee derde zijn vrouwen. Bij twee derde doen zich gedrags- en stemmingsstoornissen voor zoals agressie en depressie. Eén derde heeft geen partner of kinderen. Deze hebben weinig of geen directe steunfiguren en doen vaker een beroep op een woonzorgcentrum of de thuiszorg.
 
Ongeveer de helft woont nog thuis. Dat legt een behoorlijke druk op de families op een leeftijd dat mensen nog beroepsactief zijn en vaak opgroeiende kinderen hebben. Ondanks het groeiend aantal initiatieven voor deze doelgroep,

Tags: 

posticon Stijgende vraag naar gezondheidszorg

Posted on ma, 10/03/2016 - 10:54 by Monique Swinnen

Hoe is het gesteld is met de gezondheid  van de Vlaams-Brabanders? En met het zorgaanbod in onze provincie? Zijn er verschillen met de rest van Vlaanderen? Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? De provincie Vlaams-Brabant bundelt alle gegevens over gezondheid in Vlaams-Brabant in een nieuwe publicatie.

Toegang tot een goede gezondheidszorg is voor elke Vlaams-Brabander een basisrecht. Het wegwerken van de gezondheidskloof is daarom één van de speerpunten van ons gezondheidsbeleid.
Maar om een goed beleid te kunnen voeren, moet men voldoende gegevens en cijfers verzamelen over de situatie. De provincie Vlaams-Brabant bracht daarom de cijfers over gezondheid samen in een nieuw dossier.
Deze cijfers brengen duidelijk in kaart waar de uitdagingen liggen. Door beleidsmakers en zorgverstrekkers hiervan bewust te maken, kunnen gerichte stappen gezet worden om gezondheidszorg toegankelijk te maken voor iedereen. 

 

De belangrijkste cijfers zijn:

  • In Vlaams-Brabant wordt een man gemiddeld 78,5 jaar en een vrouw 81,1 jaar. 
  • De belangrijkste doodsoorzaken zijn hart-en vaatziekten, en kanker, samen goed voor 60% van alle sterftes. 
  • Bij 75-plussers zijn hart-en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaken, bij de jongere leeftijdsgroepen is dat kanker.
  • Er zijn relatief weinig sterftes door kanker in residentiële gemeenten zoals Kraainem, Sint-Genesius-Rode en Wezembeek-Oppem. 
  • Er is opvallend veel sterfte door kanker in gemeenten als Liedekerke, Machelen en Kappelle-op-den-Bos, vaak gemeenten met een industrieel verleden. 
  • 15% van de kinderen kampt met overgewicht. In sommige gemeenten van Oost-Brabant loopt dit aandeel op van één op de vijf onderzochte leerlingen. Deze cijfers lijken sterk samen te gaan met de cijfers van het gemiddelde opleidingsniveau: hoe lager het opleidingsniveau, hoe hoger de kans op overgewicht
  • 40% van de kinderen en jongeren gaat geregeld naar de tandarts
  • 10% van de 75-plussers gaat geregeld naar de tandarts 

 

Stijgende en veranderende vraag

In de eerste plaats wordt verwacht dat de vraag naar gezondheidszorgen in de komende jaren nog sterk zal toenemen. 

De belangrijkste reden hiervoor is de vergrijzende bevolking: het aandeel 75-plussers in Vlaams-Brabant zal tussen 2015 en 2030 toenemen met 30% en het aandeel 65-plussers met 33,3%. Terwijl de totale bevolking maar met 7% zal stijgen. Daarenboven stijgt de levensverwachting nog steeds. De afgelopen 20 jaar steeg de levensverwachting met twee jaar voor vrouwen en drie jaar voor mannen. De levensverwachting neemt dan wel toe, maar dit betekent niet dat het hier automatisch om gezonde levensjaren gaat. Meer dan vier op de tien 75-plussers beschouwen hun gezondheid als slecht tot redelijk. Meer dan de helft van de 75-plussers lijdt bovendien aan een chronische aandoening. 

Niet alleen zal de vraag naar zorg dus toenemen, maar de veranderende samenstelling van de bevolking zal ook zorgen voor een verandering van de vraag. Aan de ene kant zal binnen de curatieve geneeskunde de nadruk meer en meer komen te liggen op ouderdomsgebonden ziekten en de noden waar ouderen mee kampen. Aan de andere kant kan dit leiden tot een grotere focus op gezond ouder worden. Ook de preventieve zorg zal dus aan belang winnen.

 

Nood aan arbeidskrachten

De federale erkenningsgegevens geven aan dat momenteel het aantal huisartsen, specialisten, tandartsen en kinesitherapeuten die in Vlaams-Brabant wonen iets hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde. Zorgkundigen en verpleegkundigen wonen op hun beurt gemiddeld iets minder in Vlaams-Brabant. 

 

Tegelijk met de toenemende vraag naar gezondheidszorg, zal ook de vraag naar arbeidskrachten in de sector stijgen. Meer nog dan deze vraag naar uitbreiding, zal ook de vervangingsvraag toenemen. Ook de werknemers in de zorgsector verouderen immers en naderen de pensioneringsleeftijd snel. Volgens de gegevens zal in het komende decennium ongeveer de helft van de huisartsen en tandartsen, een derde van de apothekers en verpleegkundigen en een kwart van de kinesitherapeuten en zorgkundigen uit Vlaams-Brabant de arbeidsmarkt verlaten. Om aan deze nood naar arbeidskrachten te voldoen is het dus van belang dat de instroom in de sector voldoende hoog blijft. Het aantal studenten dat momenteel een opleiding in een zorgrichting volgt, stijgt. Volgens de schoolverlatersonderzoeken van de VDAB vinden de afgestudeerden uit deze richtingen ook vlot werk.

 

Oog voor socio-economische verschillen

Studies tonen telkens opnieuw aan dat personen die lager op de sociale ladder staan, een slechtere gezondheid hebben. Ook in dit dossier vonden we een verband tussen gemeenten met een lager gemiddeld opleidingsniveau of inkomen en meer chronische aandoeningen, een slechtere gezondheid en een kortere levensverwachting.

Tags: 

posticon Inclusieve kinderopvang "De Bal" voor kindjes met en zonder handicap

Posted on wo, 09/21/2016 - 22:47 by Monique Swinnen

Balanske, het Activiteitencentrum voor kinderen met een handicap in Sint-Joris-Winge, is een nieuwe afdeling geopend. Het kinderdagverblijf De Bal streeft naar een mix van gezonde kinderen en kinderen met een extra zorg.


 

Over de kinderopvang van kinderen met extra zorg werd door de directie van Het Balanske heel lang nagedacht. Nu kan, na een proefperiode van enkele maanden, gestart worden met de opvang van 22 kinderen in een daarvoor speciaal ingerichte ruimte in het centrum. Er is plaats voor twee derde gezonde kinderen en een derde kinderen die bijzondere zorg en opvang nodig hebben.

“De weg naar deze opening was lang. We zochten naar een professionele omkadering om de opvang zoveel mogelijk gesubsidieerd te krijgen”, zegt Bert Van der Stappen, directeur van het centrum.

De provincie Vlaams-Brabant heeft hiervoor een cofinanciering van 30.000 euro voorzien.

Tags: 

posticon 40.000 euro voor dagopvang ouderen in Orleanshof in Aarschot

Posted on ma, 09/19/2016 - 12:39 by Monique Swinnen

Op 17 september opent de residentie en het lokaal dienstencentrum Orleanshof in Aarschot haar deuren. De provincie Vlaams-Brabant trok 40.000 euro uit voor de inrichting van dit lokaal dienstencentrum.    

Door de vergrijzing van de bevolking wordt de groep 75-plus steeds groter. De meeste 80-plussers hebben een sociaal netwerk en trekken zich goed uit de slag. Maar de groep die zorg nodig heeft groeit. Het risico op vereenzaming stijgt met de leeftijd, en het zorgaanbod groeit trager. Daarom stimuleren we initiatieven die dagbesteding voor  ouderen organiseren met investeringssubsidies.

Tags: 

Pagina's