Gedeputeerde Vlaams-Brabant

U bent hier

posticon Thuis in taal

Posted on zo, 09/18/2016 - 14:24 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant lanceert het project ‘Thuis in taal’. Hiermee gaat de provincie het voorlezen in de thuistaal bevorderen. Een taalrijke omgeving is, ook voor jonge kinderen, erg belangrijk voor het leren van het Nederlands.

De provincie Vlaams-Brabant liet koffers met voorleesmateriaal in andere talen samenstellen. 

Samen met meertalige voorleesmomenten en voorleesworkshops in de bibliotheken van Diest, Halle, Leuven, Tienen en Vilvoorde, zijn het de concrete acties van het project ‘Thuis in taal’.
‘Thuis in taal’ wil anderstalige ouders de kans bieden om in hun eigen taal voor te lezen aan hun kinderen én ook de Nederlandse taalverwerving stimuleren.

 

Tags: 

posticon Provincie legt mee de eerste steen van vzw Bindkracht

Posted on ma, 07/04/2016 - 09:45 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant gaf de vzw Bindkracht 49.500 euro voor de bouw van het Bindkracht-huis, een kleinschalig woonverband voor personen met een fysieke of mentale beperking te Landen.

We ondersteunen welzijnsorganisaties die vernieuwende projecten uitwerken. Dit zijn kleinschalige, experimentele projecten die met onze duw in de rug kunnen doorgroeien naar een grotere schaal of uitbreiden naar de hele sector. Deze projecten moeten ofwel uniek zijn voor hun sector ofwel elders verworven inzichten toepassen in Vlaams-Brabant.

Vzw Bindkracht wil een geborgen en huiselijke woon-en zorgomgeving aanbieden aan volwassen mensen met een fysieke en/ of mentale beperking. Dit kleinschalig woonverband is uniek omdat ze de kracht halen uit de verbinding tussen de bewoners, hun netwerk, het personeel, vrijwilligers,  inwonende bewonershulpen en de ruimere maatschappij.

Tags: 

posticon Opening Zorgcirkels Jongdementie

Posted on do, 06/16/2016 - 10:16 by Monique Swinnen

Er zijn 7 zorgcirkels jongedementie, die samen inspelen op de ondersteuningsnood van gezinnen die getroffen worden door jongdementie. Het ontmoetingshuis is er één van. De andere zijn: sterke eerstelijnszorg, zorgbegeleider, dagcentrum, woonunit, buddy-werking, vorming en een ontmoetingsgroep.  Bij dit initiatief zijn 13 partners betrokken.

Het ontmoetingshuis vormt "de lijm" tussen deze zorgcirkels en wordt de centrale en gemakkelijk toegankelijke plaats waar de zorgbegeleider aan huis, de buddywerking, de casusbesprekingen met familie en professionals, de lotgenotencontacten, de mantelzorggroepen, de activiteiten voor en door personen met jongdementie en alle vormingsinitiatieven een plaats vinden. Voor families met dementie wordt het ontmoetingshuis dé plaats waar ze terecht kunnen voor activiteiten, informatie, ondersteuning, begeleiding en ontmoeting. Door de deelnameprijs voor een dag vol zinvolle activiteiten zeer laag te houden, verlagen we de drempel en beogen we dat personen met jongdementie veel sneller toegang vinden tot het zorgaanbod.
Provincie Vlaams-Brabant heeft voor dit project een subsidiebedrag van 24.750 € gegeven.

Meer info kan je vinden in de brochure Dementie, u staat er niet alleen voor
De uitgebreide adressen en info over de diagnosestelling en hulpverlening konden we niet in een brochure opnemen, maar bevinden zich wel in de sociale kaart. Als aanvulling op de brochure is er een webapplicatie ontwikkeld die alle sociale kaart fiches bundelt en op een overzichtelijke manier presenteert: www.vlaamsbrabant.be/wegwijsdementie

posticon Parkeerplaatsen voor mensen met handicap verbeteren

Posted on di, 05/31/2016 - 11:09 by Monique Swinnen

Provincie stimuleert gemeenten om parkeerplaatsen voor mensen met handicap te verbeteren
In Vlaams-Brabant zijn 45% van de parkeerplaatsen voor mensen met een handicap korter dan wettelijk voorzien, 16% van de parkeerplaatsen heeft geen uitstapzone. On Wheels bracht, op vraag van de provincie, de parkeerplaatsen voor mensen met een handicap in kaart.

Een grote groep van personen met een handicap heeft een ‘blauwe parkeerkaart’. Hiermee hebben ze recht om te parkeren op de voor hen voorziene parkeerplaatsen. Voor velen zijn deze parkeerplaatsen erg belangrijk omdat ze zonder wagen maar korte afstanden kunnen afleggen.
Maar de info over de locatie van deze parkeerplaatsen en de mate waarin ze aangepast zijn voor een bepaalde handicap zijn niet of onvoldoende gekend.
Daarom liet de provincie Vlaams-Brabant, als eerste provincie in Vlaanderen, de organisatie On Wheels  2.000 aangepaste openbare parkeerplaatsen opmeten en in kaart brengen.
In elke gemeente moet wettelijk minstens 6 % van de parkeerplaatsen aangepast zijn voor personen met een handicap. Maar in de praktijk loopt het soms wat mis.

Met vrij beperkte inspanningen kan de situatie zeer snel verbeteren. On Wheels bezorgde elke gemeente een overzicht van de gescreende parkeerplaatsen. Dankzij de provincie krijgen de gemeenten gratis advies door Inter als ze verbeteringen  willen aanbrengen. Met wat goede wil ziet de situatie er straks dus veel rooskleuriger uit.

Tags: 

posticon De sociale woonwijk Bungenveld officieel geopend.

Posted on ma, 05/23/2016 - 12:44 by Monique Swinnen

De sociale woonwijk Bungenveld, bestaande uit 32 huurwoningen en 20 sociale koopwoningen, werd officieel geopend.

Schepen voor huisvesting Roger Mertens onderstreepte in zijn toespraak het belang van sociale huur- en koopwoningen op het grondgebied. Hij had het ook over het gemeentelijk toewijzigingsreglement waardoor eigen inwoners of mensen met een grote binding met de stad, voorrang krijgen bij de toewijzing. Ondertussen zijn 100 sociale woningen in Zoutleeuw bewoond. Verdeeld over de drie deelgemeenten. Nu al meer sociale huurwoningen dan opgelegd door de Vlaamse Overheid in het Bindend Sociaal Objectief (77). Hij sloot af met een dankwoord aan alle meewerkende instanties, maar ook aan de buurtbewoners voor hun geduld tijdens de werkzaamheden. Burgemeester Jos Ceyssens gaf nieuws heet van de naald: de Raad van Vergunningenbetwistingen heeft het beroep van een aantal aanpalenden i.v.m. de bouw van sociale huurwoningen in Solveld 3 verworpen. In dit project zijn 32 huurwoningen en een 8-tal sociale kavels voorzien. Hij hoopt dat de realisatie van die project snel kan aangevat worden. Georges Debref, voorzitter van SHrL overliep het verloop van het bouwproject Bungenveld. Gedeputeerde Monique Swinnen had in haar toespraak veel lof voor het project, gelegen in een groene en rustige omgeving. Zij vond het bijzonder tof dat het Huis van het Kind ook onderdak heeft gevonden in de wijk. Afsluitend werd een gedenkplaat onthuld.

posticon Week van de Opvoeding start vandaag. Smakelijk daten in de kinderopvang

Posted on wo, 05/18/2016 - 16:11 by Monique Swinnen

52 gemeenten in Vlaams-Brabant krijgen financiële steun om van de week van de opvoeding lokaal een succes te maken. De provincie Vlaams-Brabant brengt daarnaast ‘Smakelijk daten in de kinderopvang’ uit. Dit boekje toont hoe de kinderopvang ouders, kinderen en

buurt kan verenigen en laten genieten van samen koken en eten.

Smakelijk daten

Voor de Week van de Opvoeding maakte de provincie Vlaams Brabant, samen met een aantal kinderdag-verblijven en onthaalouders, het boek ‘Smakelijk daten in de kinderopvang’.

Het is een inspirerend kookboek voor opvanginitiatieven met snel-klaar sterrecepten uit en voor de kinderopvang, DIY-decoratietips voor de kinderfeesttafel en inspiratie voor smakelijke activiteiten met ouders en kinderen.

Koken, kookboeken, kookprogramma’s, kookzenders, … Koken is in. Ook kinderen ontsnappen niet aan deze hype: er zijn tal van kookboeken voor baby’s, peuters. Voor veel ouders wordt goede voeding een belangrijk aandachtspunt als een kind geboren wordt. 

De kans is groot dat hun kind tijdens de week echter niet thuis eet, maar in de opvang. Ook daar wordt een basis voor later gelegd en leren kinderen dat eten lekker, aangenaam en gezellig kan zijn.

Dit boek speelt hierop in. Het kwam er op initiatief van drie kinderdagverblijven uit Vlaams-Brabant die lekkers uit de opvang en de buurt wilden bundelen om opvang, ouders en buurt te verenigen en  te laten genieten van samen koken en eten.

Met dit idee zijn we aan de slag gegaan. Samen werkten we het  kookboek uit. We vroegen kinderdagverblijven naar gerechten waar hun baby’s en peuters de vingers bij aflikken. De recepten zijn op kindermaat, maar zijn even smakelijk voor volwassenen.

Week van de Opvoeding in 52 gemeenten

52 gemeenten in Vlaams-Brabant krijgen financiële steun om van de week van de opvoeding lokaal een succes te maken.

Voor het volledige aanbod: www.vlaamsbrabant.be/weekvandeopvoeding

Tags: 

posticon Opvoeden, een feest!

Posted on di, 05/10/2016 - 11:29 by Monique Swinnen

 

 

 

Op woensdag 18 mei 2016 tussen 14u00en 17u00 zijn alle kinderen samen met hun ouders welkom op de Grote Markt voor een leuke activiteit in het kader van de week van de opvoeding. Op de Grote Markt kunnen kinderen en ouders een heuse wereldreis maken en ontdekken dat opvoeden een feest is! 

Samen met Tony Pepperoni gaan we draken temmen in China, Rodeo rijden in Amerika, ons verkleden in Brazilië, Pinata’s kloppen in Mexico, springen zoals de Masai… Speel en feest er mee op los en geniet op het einde van een overheerlijk stukje pizza…

 De week van de opvoeding wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Vlaams-Brabant.

Tags: 

Pagina's