Gedeputeerde Vlaams-Brabant

U bent hier

posticon Nieuw inburgeringskantoor in Diest

Posted on di, 06/10/2014 - 14:47 by Monique Swinnen

Opening kantoren Diest

Opening nieuwe kantoren in Diest van

- het Onthaalbureau Inburgering Vlaams-Brabant
- het PRIC Provinciaal Integratiecentrum Vlaams-Brabant
- het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant

De medewerkers hebben ondertussen hun intrek genomen in de gerenoveerde voormalige rijkswachtkazerne in de Statiestraat 32 in Diest.

posticon Opening servicepunt Zorg in Halle

Posted on do, 06/05/2014 - 10:56 by Monique Swinnen

Servicepunt zorg moet in de regio Halle meer werkzoekenden toeleiden naar de zorgsector.

Opening Servicepunt Zorg HalleDe zorgsector staat voor belangrijke uitdagingen, voor bepaalde vacatures worden momenteel niet steeds voldoende gekwalificeerde werknemers gevonden. Bovendien kampt deze sector met een dubbele vergrijzing: enerzijds zullen door de demografische evolutie meer mensen een beroep doen op ondersteunende diensten, anderzijds zullen de volgende jaren heel wat oudere werknemers uit deze sector moeten vervangen worden door nieuwe krachten.

VDAB beseft dan ook dat, iedereen die zich geroepen voelt en die mogelijkheden heeft om een zorgfunctie in te vullen, nodig is om een antwoord te bieden op deze maatschappelijke uitdagingen.

Daarom is er een ambitieus actieplan voor de social profit uitgewerkt waarvan de versterking van een maatgericht opleidingsaanbod en de uitbouw  van de  servicepunten zorg de twee voornaamste pijlers zijn.

Na de opstart van de servicepunten zorg in Vilvoorde en Leuven eind vorig jaar zal op donderdag 5 juni om 14.00 uur in de werkwinkel van Halle, Bergensesteenweg 432, het volgende servicepunt officieel geopend worden.

In een dergelijk punt zal de werkzoekende/werknemer op een laagdrempelige en correcte wijze alle mogelijke info krijgen over werken in de zorgsector.

Alle vacatures uit de ruime regio zijn onmiddellijk raadpleegbaar, een beter inzicht in de sector en de diverse beroepen kan gegeven worden via het bekijken van een beroepenfilm of de site ‘Rol in de Zorg’. Werkzoekenden kunnen zich in de servicepunten ook onmiddellijk inschrijven voor een opleiding. Werkgevers kunnen beroep doen op dit servicepunt voor de invulling van hun vacatures.

Bij al deze aspecten krijgen de klanten, indien nodig, ondersteuning van consulenten die zich verdiept hebben in de tewerkstellings- en opleidingsmogelijkheden van de social profit.  

Op deze manier hoopt VDAB bij te dragen tot het behoud van het talent in deze sector en de instroom van werkzoekenden in knelpuntvacatures te versterken.  

(foto: Editiepajot)

posticon Dementie op jonge leeftijd

Posted on ma, 06/02/2014 - 13:10 by Monique Swinnen

Symposium te Leuven: dementie op jonge leeftijd  

 

Het aantal mensen in ons land dat lijdt aan jongdementie - dementie die optreedt voor de leeftijd van 65 - wordt geraamd op 3000 tot 12000.

Jurn Verschraegen, directeur van het expertisecentrum Dementie Vlaanderen, schetste de tekenen. Mensen kunnen gaandeweg moeilijk op namen komen of voorwerpen benoemen, zonderen zich af, gaan zich excessief gedragen zoals veel roken of snoepen, maken zich sneller kwaad, kunnen hun eigen leven moeilijk organiseren. En dit gedrag leidt tot problemen in de familiale kringen en of op de werkvloer. 

Hij  wees op het belang van een snellere diagnose, zadat er werk kan gemaakt worden van opvang. Momenteel zijn er verspreid over Vlaanderen vijf centra met residentiële of dagopvang. 

Tags: 

posticon Dementie op jonge leeftijd

Posted on ma, 06/02/2014 - 13:10 by Monique Swinnen

Symposium te Leuven: dementie op jonge leeftijd  

 

Het aantal mensen in ons land dat lijdt aan jongdementie - dementie die optreedt voor de leeftijd van 65 - wordt geraamd op 3000 tot 12000.

Jurn Verschraegen, directeur van het expertisecentrum Dementie Vlaanderen, schetste de tekenen. Mensen kunnen gaandeweg moeilijk op namen komen of voorwerpen benoemen, zonderen zich af, gaan zich excessief gedragen zoals veel roken of snoepen, maken zich sneller kwaad, kunnen hun eigen leven moeilijk organiseren. En dit gedrag leidt tot problemen in de familiale kringen en of op de werkvloer. 

Hij  wees op het belang van een snellere diagnose, zadat er werk kan gemaakt worden van opvang. Momenteel zijn er verspreid over Vlaanderen vijf centra met residentiële of dagopvang. 

Tags: 

posticon Investeren in personen met een handicap

Posted on wo, 05/28/2014 - 11:38 by Monique Swinnen

PROVINCIE INVESTEERT IN PERSONEN MET EEN HANDICAP

De provincie Vlaams-Brabant investeert in infrastructuurwerken en/of uitrustingskosten van voorzieningen en diensten voor opvang en ondersteuning van personen met een handicap. Dit jaar werd in totaal voor 324.722,73 euro aan subsidies gegeven aan voorzieningen in Scherpenheuvel, Roosdaal, Liedekerke en Lennik, Vollezele, Tienen, Tremelo en Diest

Tags: 

posticon Week van de opvoeding 2014

Posted on vr, 05/23/2014 - 13:28 by Monique Swinnen

Week van de opvoeding in provinciaal domein Kessel-LoWeek van de opvoeding in het provinciaaldomein van Kessel-Lo

Ouders willen graag superhelden zijn. Ze combineren werk en gezin, willen vrolijke kinderen, een opgeruimd huis. Maar soms loopt het anders. En dan twijfelen ze. ‘Doe ik het goed...? Had ik niet beter..?’ Maar twijfelen hoort bij opvoeden. Vraag maar aan andere ouders.

De provincie Vlaams-Brabant wil informele contacten tussen ouders stimuleren. Een babbel met een andere ouder brengt namelijk vaak raad op ‘gewone’ opvoedingsvragen. De provincie geeft samen met stad Leuven de aanzet tijdens deze week van de opvoeding met een ontspannende namiddag voor ouders en kinderen.

De provincie stimuleerde Vlaams-Brabantse gemeenten om iets te organiseren voor deze groep tijdens de week van de opvoeding. Liefst 53 gemeenten gingen op dit aanbod in!

Tags: 

posticon Opening Centrum Molenmoes

Posted on vr, 05/23/2014 - 12:56 by Monique Swinnen

Opening centrum MolenmoesVier jaar geleden streek het project Rizsas neer in Wezemaal, in het mooie Hageland, en wat nu Centrum Molenmoes heet. In een oud boerderijtje, vervallen schuur, bakhuis met wat ooit een oven was, te baggeren vijver en stallen. Inmiddels werd de schuur verbouwd, de bakoven gerestaureerd, het dak vervangen en ruimte gecreëerd. De vijver oogt klaar, de tuin is aangelegd. Naast Rizsas vestigden zich andere projecten. In het bos hangt een touwenparcous en rondom de plek werden weides gepacht waarop onze paarden grazen. 

Een plek met een missie: Centrum Molenmoes is een wisselwerking van activiteit, mens en omgeving, waarin samenleven, beleven en de wereld centraal staan.

De provincie Vlaams-Brabant laat haar jongeren niet los, zeker niet als ze in de problemen geraken. 
Proficiat aan deze organisatie die risico durft te nemen, iets mooi neerzet, er haar hart inlegt en daarvoor letterlijk en figuurlijk ruimte maakt voor jongeren en de samenleving van morgen. Via welzijn maar ook de plattelandswerking van Europa ondersteund de provincie Vlaams-Brabant Centrum Molenmoes als een partner.

posticon Sociale campus Dilbeek

Posted on vr, 05/23/2014 - 12:23 by Monique Swinnen

EERSTE SPADESTEEK SOCIALE CAMPUS DILBEEK

eerste spade steek sociale campus Dilbeek

De bouw van de sociale campus in Dilbeek gaat van start. Met deze campus wil de provincie Vlaams-Brabant de welzijnsachterstand in Halle-Vilvoorde wegwerken en de welzijnsinitiatieven aanzwengelen.

Op het gebied van zorg en welzijn is de provincie Vlaams-Brabant altijd een buitenbeentje geweest. Onze provincie heeft een historische achterstand in te halen. Vlaams-Brabant heeft daarom een dubbele uitdaging. Enerzijds moeten we meer zorg- en welzijnsvoorzieningen uitbouwen om de achterstand in het aanbod in te halen. Anderzijds moeten we ook zorgen dat er genoeg mensen zijn om in die organisaties te werken, en moeten ze ook kwaliteit

svolle zorg bieden. In de streek rond Leuven zien we het zorg- en welzijnsaanbod sterk toenemen. In de regio Halle-Vilvoorde is er ook groei, maar de prijs van de grond en de immobiliën swingt de pan uit, wat het niet eenvoudig maakt om hier zorgvoorzieningen te bouwen en uit te baten. De krimpende arbeidsmarkt is ook erg voelbaar in Halle-Vilvoorde. We zijn ervan overtuigd dat de sociale campus Dilbeek de welzijnssector in deze regio een impuls kan geven.

Achterstand in welzijn in Halle-Vilvoorde

In Halle-Vilvoorde is er een schrijnend en structureel tekort aan welzijnsvoorzieningen. Deze achterstand is historisch ontstaan en heeft meerdere oorzaken. Zo is er geen centrumstad in Halle-Vilvoorde, zijn de woning- en grondprijzen hoog en krijgen enkel bestaande initiatieven subsidies. Alhoewel er de laatste jaren in onze provincie een inhaalbeweging is, zijn er nog ernstige achterstanden in bepaalde sectoren zoals de bijzondere jeugdbijstand.

Sociale campussen nemen drempel weg

Het gebrek aan geschikte en betaalbare huisvesting is één van de oorzaken van de structurele tekorten aan voorzieningen. Om deze drempel weg te nemen, richten we sociale campussen op. Hierbij delen welzijnsvoorzieningen samen één gebouw of locatie. Door het schaaleffect worden vaste kosten verminderd en wordt de ruimte betaalbaar. Bovendien stimuleert het de samenwerking tussen voorzieningen en sectoren.

Begin 2010 lanceerde de provincie een oproep naar partners uit de verschillende welzijnssectoren. Meer dan 59 organisaties uit 4 regio's reageerden op de oproep. Daarop besliste de provincie om campussen uit te bouwen in Vilvoorde, Dilbeek/Asse, Haacht/Tildonk, en Halle.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) betoelaagde elke campus met 275.000 euro. De provincie co-financierde met een bedrag van 759.000 euro het OCMW van Dilbeek voor de bouw van de sociale campus.

De volgende partners zullen gebruik maken van de sociale campus:

Dagelijks gebruik:

posticon Steun diensten gezinszorg

Posted on ma, 05/19/2014 - 16:14 by Monique Swinnen

Provincie ondersteunt kwaliteit van diensten gezinszorg.

PROVINCIE ONDERSTEUNT KWALITEIT VAN DIENSTEN GEZINSZORG

De provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde een draaiboek voor diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg dat hen toelaat om de kwaliteit van de zorg te bewaken en bevorderen.

Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg moeten sinds 1 januari 2010 minstens tweejaarlijks een tevredenheidsmeting uitvoeren bij hun cliënteel om de kwaliteit van hun hulp en zorg te bewaken en te verbeteren. De provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde een methodiek  om cliënten te bevragen. De vragenlijst werd voor de eerste keer uitgetest bij het cliënteel van de dienst voor gezinszorg van het OCMW van Scherpenheuvel-Zichem. Op basis van deze ervaringen werkte de provincie een draaiboek uit dat kan gebruikt worden door andere diensten om een gelijkaardige bevraging uit te voeren.

Met het draaiboek willen we diensten voor gezinszorg ondersteunen om de verplichte tevredenheidsmeting uit te voeren. Het helpt diensten op weg om de cliënt een stem te geven bij de evaluatie en verbetering van de dienstverlening.

Tags: 

Pagina's