Online versie nieuwsbrief

 "Dat boompje is geplant"

 

 

 

 

 

WELZIJN

Afscheid Welzijn.

>>>terug

Op 1 janurai verhuizden onze medewerkers van de dienst welzijn naar Vlaanderen. Op een warm afscheidsmoment van de welzijnssectoren in het provinciehuis werd 20 jaar intensieve samenwerking gevierd.

In het 30ste en laatse nummer van het WEL magazine blikt ik terug en kan je lezen welke uitdagingen verder door de provincie opgenomen worden, zoals VLABZORG INVEST.
>>> MEERProvincieraad keurt budget 2018 goed

>>>terug

Afscheid van de persoonsgebonden bevoegdheden

In het budget 2018 zijn de zogenaamde persoonsgebonden bevoegdheden verdwenen. Domeinen als welzijn, cultuur, jeugd en sport worden door een beslissing van de Vlaamse overheid overgedragen. Voor Vlaams-Brabant komt dit neer op ongeveer 10 % van het beleid en 60 medewerkers.

Het Vlaamse niveau zal voortaan de dienstverlening gekoppeld aan de overgedragen bevoegdheden zelf organiseren. Als provinciebestuur hopen we dat men deze belofte volledig nakomt en zullen we er mee over waken dat de inwoners van Vlaams-Brabant ook voor de niet-grondgebonden bevoegdheden waar voor hun belastingsgeld blijven krijgen.

Het valt vooral op dat met forse investeringen in fietsinfrastructuur, waterbeheer, betaalbaar wonen, toerisme, ruimtelijke ordening, provinciale domeinen, onderwijs,  de provincie zich meer dan ooit waar maakt als streekmotor. Vlaams-Brabant heeft een begroting in evenwicht en blijft ook de provincie met de laagste provinciale belastingdruk.

>>> MEERPLATTELAND

 

Nieuw Demerbaken in Diest

>>>terug

Twee unieke zitkanonnen bieden een prachtige blik op het Demerlandschap op het Boerenkrijgplein in Diest.

Dit is een nieuwe ontmoetingsplek, gerealiseerd via het project ‘Ontmoet de Demer’. Hiermee zetten Toerisme Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Noord-Hageland de unieke troeven van de Demervallei nog meer in de kijker.

 Deputatie geeft positief advies over Laaksite Aarschot

>>>terug

Mooie toekomst voor verenigingen

Door de Laaksite te herbestemmen tot recreatiegebied wil de stad de verenigingen op deze site mooie toekomstperspectieven bieden. De herbestemming is de eerste stap om van de site een volwaardige sport- en recreatiesite te maken. Ook wordt de ontwikkeling van het gebied ingepast in een groene hoofdstructuur, geënt op de Heilaak en Grote Laak. Deze waterlopen structureren het gebied en zullen bij de inrichting een prominente rol spelen.


Nieuw fietsnetwerk Hageland in de maak

>>>terug

We gaan het toeristisch fietsnetwerk Vlaams-Brabant grondig vernieuwen en over de volledige provinciegrens naadloos laten aansluiten op de fietsknooppunten in de provincies Waals-Brabant en Luik.

Het oudste deel van het fietsnetwerk, namelijk dat in het Hageland en Leuven, is in de loop van 2017 gescreend op veiligheid, fietscomfort en beleving. In samenspraak met lokale besturen, weg- en terreinbeheerders en gebruikersgroepen resulteerde dit in 150 km nieuwe en 55 km verbeterde trajecten.

De thematische fietslussen in het Hageland en Leuven worden opgenomen in het knooppuntennetwerk. De aparte zeshoekige wit-rode bewegwijzering van de fietslussen verdwijnt.

De meest recente info over de voortgang van de werken vinden via www.toerismevlaamsbrabant.be/werkenfietsnetwerk

>>> MEER

nieuwe foto

 Veiliger naar school in Bekkevoort & Wakkerzeel

>>>terug

De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 50.000 euro aan de gemeente Bekkevoort en Wakkerzeel om de verkeersveiligheid aan en naar de school te verbeteren.
Buiten gewoon gedeeld Hoegaarden

>>>terug

Op 20 december werd ‘Buiten gewoon gedeeld’, een project van Landelijke Kinderopvang en de KVLV-groepen van het Hageland, met de steun van Leader Hageland, gelanceerd. Ze willen hiermee de deel- en hergebruikgedachte ingang doen vinden in de kinderopvang.

‘Delen en hergebruik is ‘in’.  Het is goed voor de portemonnee en voor het milieu.  En het kan nog leuk zijn ook. Afgedankte materialen gooi je niet zomaar weg, maar je gebruikt ze voor iets anders. 

 

ERFGOED

61.800 euro voor 9 erfgoedprojecten

>>>terug

Op 1 januari 2018 treedt het nieuwe subsidiereglement voor ontsluiting van onroerend erfgoed in werking.  Aanvragen hiervoor kunnen gedurende het hele jaar ingediend worden en uiterlijk 3 maanden voor de start van het project. Jeugdlokalen uit Kortenaken

>>>terug

De bestaande KLJ-KSA lokalen in de Hoekstraat in Kortenaken werden verbouwd naar een multifunctionele gebruikersruimte voor verschillende verenigingen.

>>> MEER
De Warmste Koers bracht 8246 € op

>>>terug

Velen onder ons fietsten mee met de De Warmste Week​ Koers in Sven Nys Cycling Center en dit bracht 8246 euro op voor Join2Bike! Een enorme dankuwel aan iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan deze actie! De deputatie van Vlaams-Brabnat gaf alvast het startschot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter Monique Swinnen on Facebook linkedin ISSUU

Voor nog meer nieuws uit uw provincie bezoek de website www.moniqueswinnen.be
Voor meer info over de onderwerpen in deze nieuwsbrief of suggesties kan er altijd contact opgenomen worden met het secretariaat van gedeputeerde Monique Swinnen, email: monique.swinnen@vlaamsbrabant.be 
of tel.nr. 016 26 70 57