Online versie nieuwsbrief

"De winter knabbelt al aan de randjes..."

 
Demervallei hertekend >>>terug

De bedoeling van het integraal project Demervallei is om de natuurlijke relatie tussen Demer en Laak en hun valleien te herstellen. Dat kan doordat in het Sigmaproject de 30 oude bochten van de Demer opnieuw aangesloten worden op de rivier. Door de stroom als vanouds te laten kronkelen, zullen hoge waterpeilen op een natuurlijke manier gebufferd worden en zal er in droge periodes minder verdroging optreden. Deze semi-natuurlijke en gecontroleerde overstromingen worden gecombineerd met nieuwe veiligheidsdijken. We hebben deze visie met alle demerpartners via een strategisch project vorm gegeven waardoor er veel enthousiasme is om met de uitvoering te beginnen.


LAND -EN TUINBOUW
Van alle markten thuis >>>terug

Op weg naar een verbrede landbouw?

Provincie Vlaams-Brabant ontvangt 250 landbouwbedrijven op een inspiratienamiddag ‘Van alle markten thuis’ over multifunctionele landbouw in De Melkerij in Zemst.


Workshops appels en peren voor leerlingen >>>terug

De provincie Vlaams-Brabant organiseert tijdens de 4 dinsdagen van oktober workshops over appelen en peren voor leerlingen in het Proefcentrum Pamel in Roosdaal.


WELZIJN
Wedstrijd zorgberoepen >>>terug

 

 

SIMA Aarschot wint wedstrijd zorgberoepen

 

Wat is warme en goede zorg? De provincie Vlaams-Brabant lanceerde een wedstrijd over zorgberoepen voor middelbare scholen en zorgopleidingen. 6 klassen wonnen een inleefmoment in het zorgethisch lab sTimul van de UZ Leuven in Lubbeek. Op 21 oktober ondervonden de leerlingen van het 5de jaar Gezondheids- en welzijnswetenschappen van SIMA Aarschot aan den lijve wat zorg betekent.


200 Vlaams-Brabanders lijden aan jongdementie. >>>terug
Nieuw onderzoek onderstreept het belang van mantelzorg.

De belangrijkste resultaten van de studie:
Jongdementie komt per definitie voor bij mensen jonger dan 65 jaar. In Vlaams-Brabant komt dit voor bij 80 tot 200 mensen. De eerste symptomen doen zich voor op een gemiddelde leeftijd van 53 jaar. Twee derde zijn vrouwen. Bij twee derde doen zich gedrags- en stemmingsstoornissen voor zoals agressie en depressie. Eén derde heeft geen partner of kinderen. Deze hebben weinig of geen directe steunfiguren en doen vaker een beroep op een woonzorgcentrum of de thuiszorg.
Ongeveer de helft woont nog thuis. Dat legt een behoorlijke druk op de families op een leeftijd dat mensen nog beroepsactief zijn en vaak opgroeiende kinderen hebben. Ondanks het groeiend aantal initiatieven voor deze doelgroep.


PLATTELAND
1.366.810 euro voor plattelandsprojecten >>>terug

6 plattelandsprojecten werden voorgesteld in het Centrum Ganspoel, te Huldenberg:

 • Inclusiepad Ganspoel van het gemeentebestuur Huldenberg
 • Loket Onderhoud Getevallei van het Regionaal landschap Zuid-Hageland
 • Bloesemkunst Hageland van vzw Toerisme Vlaams-Brabant
 • Hageland digitaal van vzw Leader Hageland
 • Cultuurbeleefcentrum Kampenhout van het gemeentebestuur Kampenhout
 • Sesam open ruimte van De Landgenoten 

8 plattelandsprojecten werden voorgesteld in het Proefcentrum Pamel, te Roosdaal:

 

 • Brillantplein van het gemeentebestuur Galmaarden
 • Hub Herne van het gemeentebestuur Herne
 • Digitaal wandelplatform Brabantse Kouters van Regionaal Landschap Groene Corridor
 • Bruegel trail van Regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei
 • Bruegelen geproefd van vzw Pajottenland+
 • Groene zorg in de Vlaamse Rand van Steunpunt Groene Zorg vzw
 • Diepen Boomgaard van Den Diepen Boomgaard vzw
 • Lokale zorghubs van Leren@Vaart vzw

 


TOERISME
Speel & beleef in Meetshovenbos >>>terug

Meetshovenbos is een prachtig stukje natuur. Vanaf zaterdag 15 oktober 2016 kan je dat nog beter ontdekken, want dan opent er een nieuwe kampeerzone en een nieuw natuurloopparcours. Volgend jaar komt er ook een nieuwe speelzone bij.


Wandelaars erg tevreden >>>terug

Wandelnetwerk Pajottenland

Toerisme Vlaams-Brabant startte in 2015 met de uitbouw van een permanent monitoringsysteem om het aantal wandelaars op het wandelnetwerk Pajottenland te meten. Daarvoor werden 10 wandeltellers geplaatst. De resultaten van de wandeltellers werden nu aangevuld met een grootschalige enquête. >>> Lees meer


Dag van het Brabants Trekpaard >>>terug

Toerisme Vlaams-Brabant en het Comité Vollezele Leeft organiseerde op zondag 16 oktober op het Oudstrijdersplein in Vollezele de zesde editie van de Dag van het Brabants Trekpaard.


UITNODIGING
Herbestemmen op het platteland >>>terug

Het platteland en zijn bewoners worden met vele evoluties geconfronteerd. Eén daarvan is de herbestemming van (agrarische) infrastructuren. Voelt u zich als lokaal bestuur of initiatiefnemer betrokken bij deze uitdaging? Dan biedt deze inspiratiedag een mooie opportuniteit om aan de slag te gaan!

>>> Schrijf u hier in

  

 

 

 

 

 

 

 

Twitter Monique Swinnen on Facebook linkedin ISSUU

Voor nog meer nieuws uit uw provincie bezoek de website www.moniqueswinnen.be
Voor meer info over de onderwerpen in deze nieuwsbrief of suggesties kan er altijd contact opgenomen worden met het secretariaat van gedeputeerde Monique Swinnen, email: monique.swinnen@vlaamsbrabant.be of tel.nr. 016 26 70 57