Werken aan een veilige, natuurlijke en mooie  toekomst voor Demer en Laak

De provincie Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw werken, samen met het Bekkenbestuur, de Vlaamse overheid en gemeentebesturen, aan een veilige, natuurlijke en recreatieve herinrichting van de Demer- en Laakvallei. Vandaag ondertekenen ze symbolisch de visietekst van het (Sigma)project Demervallei.

Met het (Sigma)project Demervallei werken de Demerpartners samen aan een veilige, natuurlijke en recreatief aantrekkelijke Demer en Laak tussen Diest en Werchter. Het project, één van de belangrijkste integrale projecten binnen het Demerbekken, maakt deel uit van het Sigmaplan.
Het Sigmaplan, een actieprogramma van Waterwegen en Zeeknaal NV en het Agentschap voor Natuur en Bos, moet ervoor zorgen dat de Schelde en haar zijrivieren, waaronder de Demer, meer ruimte krijgen om wateroverlast in kwetsbare gebieden te voorkomen en dat zeldzame natuur terug alle kansen krijgt.

De Demervallei kampt met twee hardnekkige problemen: wateroverlast en verdroging. Bovendien gaat de ecologische waarde van de vallei erop achteruit. De voornaamste oorzaken zijn de rechttrekking, indijking en verdieping van de Demer en de verregaande verharding van de oppervlakte door gebouwen en wegen.

De bedoeling van het integraal project Demervallei is om de natuurlijke relatie tussen Demer en Laak en hun valleien te herstellen. Dat kan doordat in het Sigmaproject de 30 oude bochten van de Demer opnieuw aangesloten worden op de rivier. Door de stroom als vanouds te laten kronkelen, zullen hoge waterpeilen op een natuurlijke manier gebufferd worden en zal er in droge periodes minder verdroging optreden. Deze semi-natuurlijke en gecontroleerde overstromingen worden gecombineerd met nieuwe veiligheidsdijken. We hebben deze visie met alle demerpartners via een strategisch project vorm gegeven waardoor er veel enthousiasme is om met de uitvoering te beginnen.

Uiteindelijk zullen we ervoor zorgen dat er een overstroombare oppervlakte komt die 11,5 miljoen m³ water, dat zijn 4.400 Olympische zwembaden, kan bufferen. We gaan de biodiversiteit van de regio herstellen en versterken door kansen te creëren voor de dier- en plantensoorten. De meanders worden terug broed- en leefgebieden voor waterdieren en vogels. En we zetten in op nieuwe toeristisch-recreatieve mogelijkheden voor de regio. We denken dan onder meer aan bivakzones voor kampeerders en kanovaren op de Demer.

 

Tags: