Online versie nieuwsbrief

WELZIJN
860.000 euro voor de bijzondere jeugdbijstand >>>terug

De provincie Vlaams-Brabant geeft dit jaar 860.000 euro subsidies voor bijzondere jeugdbijstand. Zo krijgt Huize Levenslust in Linter 24.535 euro voor de renovatie van het begeleidingstehuis. 11 andere organisaties kregen steun voor hun projecten.

We wijzen al jaren op een tekort aan welzijnsvoorzieningen in Vlaams-Brabant en werken aan een dringende inhaalbeweging. De sector van de bijzondere jeugdbijstand kent de grootste achterstand maar ook met te weinig diensten die de jeugdhulpverlening kunnen opnemen. Zulke initiatieven zijn broodnodig om kwetsbare jongeren te helpen groeien in een veilige omgeving en hen een kans te geven in onze samenleving.

Daarom geeft de provincie Vlaams-Brabant dit jaar 860.000 euro subsidies aan 13 projecten: >>>Hou ons niet aan het lijntje >>>terug

 

De Lijn verplicht rolstoelgebruikers om hun rit 24 uur vooraf te reserveren. Of anders geformuleerd: adieu spontane bezoekjes. Bye bye vlotte verplaatsing naar je werk. Vaarwel ongepland terrasje bij mooi weer. En weg… je bus als je doktersbezoek langer duurt dan voorzien.

KVG verzet zich tegen deze beperkende reserveringsplicht.


Opvang zorgbehoevende ouderen in Londerzeel en Begijnendijk >>>terug

CADO Londerzeel en Begijendijk is geopend, met provinciale steun, een opvang voor zorgbehoevende ouderen.Meer plaats voor ouderenzorg in Vlaams-Brabant.

Omdat CADO een leemte invult in de ouderenzorg en vernieuwend is in deze sector, steunen we dit project met een subsidie van 50.000 euro. In Vlaams-Brabant zijn er nu 44 dagopvangcentra  voor ouderen in Vlaams-Brabant, terwijl er in 2010, bij de start van het provinciaal subsidiereglement slechts 12 waren.  Met deze campagne willen we mantelzorgers beter informeren, sensibiliseren, over de drempel helpen zodat men gebruik maakt van dagopvang  als dat nodig is.


525.000 euro voor personen met een handicap >>>terug

De provincie Vlaams-Brabant investeert dit jaar 525.005,39 euro in infrastructuurwerken en uitrustingskosten van voorzieningen en diensten voor opvang en ondersteuning van personen met een handicap.

Overzicht gesubsidieerde projecten: >>>


Vrijwilliger op een kruispunt van vele werelden. >>>terug

18 organisaties ontvangen prijs op Internationale dag van de vrijwilliger 

De provincie Vlaams-Brabant ging op zoek naar de organisaties die een kruispunt van vele werelden zijn. De bedoeling was om de diversiteit van het vrijwilligerswerk in al haar facetten in de kijker te zetten.

Het gaat om: >>>


STRAFFE STREEK
Streekproducten in de lift. Opening stokerij in Pepingen >>>terug

Streekproducten zitten in de lift. De vzw Streekproducten Vlaams-Brabant mocht onlangs haar 306de lid verwelkomen. Met Herent zijn nu 55 van de 65 gemeenten ook Straffe Streek Gemeente. De communicatie staat niet stil met een opgefriste huisstijl, een eindejaarsactie en de kalender voor 2017. In Pepingen opent OPEN UP Farm Distillery een nieuwe stokerij met ontvangstzaal.


LANDBOUW
Oogst eerste zoete aardappel in Vlaams-Brabant >>>terug

In Proefcentrum Herent werden dit najaar de eerste zoete aardappelen geoogst. Ondanks zijn naam is de zoete aardappel geen familie van de aardappel. De knollen van de zoete aardappel of bataat zijn langwerpig van vorm, met een witte, rode, oranje of paarse schil. Het vruchtvlees varieert van wit tot oranje en is lichtzoet van smaak. De interesse voor de zoete aardappel is de laatste tijd fors gestegen.


PLATTELAND
Sociaal restaurant Het Beverbeekhuis, het vroegere zaal Poelske, in Diest opent haar deuren. >>>terug

 

Zaal Poelske in de wijk van de parochie Sint-Jan te Diest stond al een tijd leeg. Vzw De Vlaspit bouwde de verlaten parochiezaal om tot een sociaal project.

Dit plattelandsproject van vzw De Vlaspit krijgt een cofinanciering van 30.000 euro uit het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER Hageland Plus.

 


TOERSIME
In de bres voor het Brabants trekpaard… >>>terug

De provincie Vlaams-Brabant voert een geïntegreerd beleid voor het behoud en de promotie van het Brabants trekpaard.

Het Brabants trekpaard is de trots van Vlaams-Brabant.  De provincie Vlaams-Brabant trekt sinds enkele jaren aan de kar om dit prachtig en krachtig levend erfgoed in ere te herstellen en te vrijwaren voor toekomstige generaties.
Een geïntegreerd beleid  zet in op het continueren van lopende initiatieven en het opzetten van nieuwe projecten met als doel het behoud en de promotie van het Brabants trekpaard.

Brochure >>>


20.000ste bezoeker voor Belevingscentrum ’14-’18 in Tildonk >>>terug

Naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog bouwde de provincie Vlaams-Brabant een Belevingscentrum uit in het Ursulinenklooster van Tildonk. 

Een leerling van de Sint-Pietersschool van Korbeek-Lo was de 20.000ste bezoeker van het Belevingscentrum en werd in de bloemetjes gezet.

Nieuwe parking in de Kouterstraat te Tildonk

De school en Engelenburcht zijn grote gebruikers van de beperkte parkeerplaatsen in en rond de school. Provincie Vlaams-Brabant, via Toerisme Vlaams-Brabant en de school hebben een substantiële bijdrage geleverd in een investering van uiteindelijk meer dan 350.000 €.

117 parkeerplaatsen zijn een meer dan verdubbeling tov de oude situatie. 7 parkeerplaatsen zijn voorzien voor mensen met een beperking.

 
WEL. 26 Magazine >>>terug


WEL is het driemaandelijks welzijnsmagazine van de provincie Vlaams-Brabant.

In deze editie:

  • Hoe ondersteun je mantelzorgers?
  • Een cliënt met NAH? Het support team NAH helpt haar of zijn omgeving.
  • CAW Oost-Brabant herstelt de band tussen gedetineerden en hun familie.
  • Podoloog: al jaren een knelpuntberoep.
  • De Valier in Liedekerke zet mensen met een handicap aan het werk.

 

 

VAN STAL! 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter Monique Swinnen on Facebook linkedin ISSUU

Voor nog meer nieuws uit uw provincie bezoek de website www.moniqueswinnen.be
Voor meer info over de onderwerpen in deze nieuwsbrief of suggesties kan er altijd contact opgenomen worden met het secretariaat van gedeputeerde Monique Swinnen, email: monique.swinnen@vlaamsbrabant.be of tel.nr. 016 26 70 57