Zaal Poelske in de wijk van de parochie Sint-Jan te Diest stond al een tijd leeg. Vzw De Vlaspit bouwde de verlaten parochiezaal om tot een sociaal project.

Sociale initiatieven, zoals een sociaal restaurant zijn vitaal om het platteland leefbaar te houden.

Via het buurtrestaurant willen ze gezonde en betaalbare maaltijden aanbieden voor personen in armoede en mensen die omwille van leeftijd, fysieke of mentale problemen moeilijk aansluiting vinden in de maatschappij. Door het bieden van ontmoetingskansen streven we naar een uitbreiding en versterking van hun sociale relaties. Door informatieverstrekking en samenwerking met vrijwilligers en andere verenigingen trachten ze hulp en dienstverlening toegankelijk te maken. Dit in combinatie met sociale tewerkstelling. De accommodatie zal ook ter beschikking gesteld worden aan diverse verenigingen en de buurt om eigen activiteiten in te organiseren. Aldus hopen ze de buurt nieuw leven in te blazen en kansarmoede tegen te gaan.  

Dit plattelandsproject van vzw De Vlaspit krijgt een cofinanciering van 30.000 euro uit het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER Hageland Plus.