"Het Platteland bruist!"

 

 Vlaams-Brabantse Hagendorser

>>>terug

Hagen maken reeds eeuwenlang deel uit van het typische agrarische cultuurlandschap in grote delen van de provincie Vlaams-Brabant. Ze behoren tot de landschapselementen die, naast de agrarische activiteiten, het landschap bepalen en de streekidentiteit typeren. Een goed beheer van deze vaak enorme landschappelijke hagen is een lastige karwei, zeer arbeidsintensief en bijgevolg duur. Daarnaast is ook bacterievuur een niet te onderschatten aandachtspunt. Agrobeheercentrum Eco² en Werkers in aanneming stelden de Vlaams-Brabantse Hagendorser voor. Deze heggenslagmaaier is de ideale oplossing voor een betaalbaar en ecologisch verantwoord onderhoud van landschappelijke hagen.


Half miljoen euro voor 4 plattelandsprojecten.

>>>terug

Vier  Vlaams-Brabantse plattelandsprojecten krijgen, via het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling, samen 400.706 euro Europese, provinciale en Vlaamse subsidies. Het gaat om projecten in Herne, Bierbeek, Huldenberg, Oud-Heverlee, Boutersem en Hoegaarden.

De volgende plattelandsprojecten werden goedgekeurd:

  • T’ Goed eten van het gemeentebestuur van Herne
  • Bierbeeks Bier, roerend erfgoed op een onroerende erfgoedsite van de Ruisbroekmolen vzw
  • Buitenbrug van Leren@Vaart vzw
  • Brabants trekpaard, proefprojecten in het kader van innovatieve en duurzame land- en bosbouw van de provincie Vlaams-Brabant

>>>Lees meer


 ‘ABOUT QUEENS and their dresses’

>>>terug

Eerste kringboetiek ‘ABOUT QUEENS and their dresses’ opent deuren in Tienen op de Hertogensite.

De Kringwinkel Hageland selecteert hiervoor unieke stukken die in de standaard kringwinkel niet altijd tot hun recht komen of waarvoor niet het juiste klantenpubliek bereikt wordt. Bij de inrichting van de zaak werd dan ook veel aandacht besteed aan design en winkelbeleving.  OPENVELDDAG

>>>terug

WITLOOF EN INNOVATIEVE TEELTEN IN HERENT.

Onderzoek naar witloof en innovatieve teelten in een tweeledig programma. Het accent ligt op geïntegreerde onkruidbeheersing met een toelichting over MAP6 en praktische aandachtspunten bij bemesting.

 


 

 Werken aan Vijversbeek in Tremelo verzoenen afvoer water en beverdam

>>>terug

 

De laatste jaren is het aantal bevers, een beschermde diersoort, in onze regio sterk toegenomen.
Ook in de Vijversbeek en de Grote Laak in Tremelo vestigde zich een beverfamilie. Ze bouwde er een burcht met een dam. De provincie Vlaams-Brabant heeft de beverdam in de Vijversbeek in Tremelo verlaagd. Hiermee wil ze de normale afvoer van het beekwater garanderen en wateroverlast bestrijden.


 

 Trots van Vlaams-Brabant.

>>>terug

Voorstelling realisaties Brabants trekpaard

De provincie Vlaams-Brabant zet zich blijvend in om het rijke cultureel erfgoed van het Brabants trekpaard levend te houden en door te geven aan volgende generaties.


263.539 euro voor nieuw fietspad in Landen

>>>terug

Overwindenstraat en kruisboomstraat in Landen(Sp)rankelend Hageland

>>>terug

Ontdek de nieuwe aromakaart. Toerisme Vlaams-Brabant organiseert tijdens vier wijnweekends, tussen 17 augustus en 8 september, de Hagelandse wijnbouwers en hun wijnen.  

Binnenkort hangen de Hagelandse wijngaarden weer vol sappige druiven en kan de oogst beginnen. Het Hageland gaat steeds verder in zijn ontwikkeling als Vlaamse wijnstreek bij uitstek.


 

 Online versie nieuwsbrief


 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrieven

 

 

Twitter Monique Swinnen on Facebook linkedin ISSUU

Voor nog meer nieuws uit uw provincie bezoek de website www.moniqueswinnen.be
Voor meer info over de onderwerpen in deze nieuwsbrief of suggesties kan er altijd contact opgenomen worden met het secretariaat van gedeputeerde Monique Swinnen, email: monique.swinnen@vlaamsbrabant.be 
of tel.nr. 016 26 70 57