De provincie Vlaams-Brabant maakt werk van handelskernversterking. Ze besteedt een budget van 145.151,03 euro  aan 9 gemeentelijke projecten en 2 projecten ondernemersvorming van Unizo Vlaams-Brabant & Brussel en van de UC Leuven-Limburg.

Detailhandel is, samen met wonen en recreatie, één van de belangrijkste voorwaarden voor bruisende dorps-en stadskernen. Door in te zetten op handelskernversterking, streven we naar vitale en leefbare (dorps)kernen met een toegankelijk basisaanbod.
Gemeenten die handelskernversterkende projecten uitwerken, kunnen hiervoor een subsidie van de provincie Vlaams-Brabant krijgen.

Elf projecten kregen in totaal 145.151,03 euro provinciale steun.
Deze middelen kunnen ingezet worden om een kernversterkende visie te ontwikkelen op onder andere het detailhandelsbeleid of horecabeleid in de gemeente:

 • ‘Visie op kleinhandelsactiviteiten en algemene stedenbouwkundige verordening’ van gemeente Herent  (8.437,5 euro)
 • ‘Opmaak van een kernversterkend horecabeleidsplan’ van gemeente Hoeilaart (4.998 euro)
 • ‘Studie met het oog op het herinrichten van het marktplein’ van gemeente Lennik (12.500 euro)
 • ‘Opstellen van een horecabeleidsplan’ van stad Leuven (12.500 euro)

Daarnaast steunt de provincie met deze middelen ook concrete kernversterkende projecten:

 • ‘Acquisitiebeleid kernwinkelgebied: verderzetting van de kernversterking’ van stad Aarschot (12.500 euro)
 • ‘Aanleg centrumparking’ van gemeente Begijnendijk (12.500 euro)
 • ‘Herinrichting van het Heldenplein’ van gemeente Boortmeerbeek (12.500 euro)
 • Heraanleg van het Gemeenteplein’ van de gemeente Hoeilaart (12.500 euro)
 • ‘Uitvoering acties uit strategisch commercieel plan’ van gemeente Rotselaar (10.345,6 euro)

Ook twee projecten ondernemersvorming hebben een sterke link met detailhandel:

 • ‘Wake up call lokale handel’ van Unizo Vlaams-Brabant & Brussel (22.100 euro)
 • ‘Pop-up: een vormings- en ervaringsproject om de lokale onderneming zuurstof te geven’ van UC Leuven-Limburg (24.269,9 euro)