Het Vlaams-Brabantse platteland is heel divers. De belevenis gaat van werken en wonen tot ontspannen en genieten. Een smeltkroes van activiteiten én inspiratiebron voor nieuwe ideeën! Samen met Europa en Vlaanderen zorgt de provincie Vlaams-Brabant voor dat extra financiële duwtje in de rug. Daarom lanceren wij een nieuwe oproep voor het indienen van innovatieve plattelandsprojecten

Subsidies voor plattelandsontwikkeling

De nieuwe projectoproep focust op volgende thema’s: 

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland door investeringen of samenwerking

o.a. proefprojecten, plattelandstoerisme, voedsel/korte keten, klimaat/milieu, diversificatie landbouwactiviteiten, erfgoed en armoede

 • Platteland Plus

o.a. landbouwverbreding, toeristische regiowerking/streekidentiteit, Vlaamse projecten en complementair aan omgevingskwaliteit 

Raadpleeg hiervoor het plattelandsloket!

 

Voor wie?

 • VZW’s, gemeenten, diensten, instellingen en hun samenwerkingsverbanden

 

Let op:

 • De ingediende projecten tonen duidelijk hun link aan met landbouw en/of platteland.
 • Investeringsprojecten in het versterken van omgevingskwaliteit kunnen enkel door rurale gemeenten (donkergroen op de kaart, kijk hiervoor op de website) ingediend worden. 
 • Investeringen en steunverlening bij privépersonen kunnen niet gesubsidieerd worden.
 • Studies zonder concrete projectrealisaties komen niet in aanmerking.
 • Projecten die zich afspelen in de provincie Vlaams-Brabant, uitgezonderd Leuven, en die het verbeteren van de leefbaarheid op het platteland vooropstellen, kunnen max. 65% van de projectkost terugbetaald krijgen. 
 • Eens het project is goedgekeurd, kan het starten in het najaar van 2017.

 

Aan de slag!

 • Meld je projectidee aan vóór woensdag 1 maart 2017
 • Uiterste indiendatum: maandag 27 maart 2017 om 16 uur
 • Dit jaar verloopt de indiening voor het eerst volledig digitaal via het e-loket.

Wens je uitgenodigd te worden voor onze workshop hierover op 2 februari 2017 (voormiddag)? Geef ons dan een seintje via platteland@vlaamsbrabant.be  

 

Heeft u een interessant idee? Bent u op zoek naar partners voor samenwerking?

Of wilt u gewoon meer weten over de oproep? Contacteer dan de provinciale plattelandscoördinator.

Tags: