De Engelenburcht in Tildonk breidt haar Sociale campus uit. Koesterburcht gaat er officieel van start op woensdag 5 februari. Deze inclusieve kinderopvang in Tildonk is een unieke samenwerking tussen Ferm Kinderopvang vzw en Centrum Ganspoel vzw. “Kinderen met én kinderen zonder speciale zorgnoden zijn er hartelijk welkom”, zegt voorzitter Monique Swinnen van Ferm Kinderopvang.

Ferm Kinderopvang biedt in de gemeente Haacht 58 opvangplaatsen aan in Kinderdagverblijf Wespelaar en 131 plaatsen buitenschoolse kinderopvang in Tildonk, Wespelaar, Wakkerzeel, Haacht-Station. Koesterburcht is nieuw. In deze inclusieve kinderopvang krijgt elk kind zorg op maat.  Onthaalouders van Ferm Kinderopvang vangen er, samen met een begeleider van Centrum Ganspoel, dagelijks 18 kinderen op, waarvan 6 kinderen met extra zorgnoden. 

Centrum Ganspoel heeft jarenlange ervaring in zorg en onderwijs voor (jonge) kinderen met een visuele of meervoudige beperking. Vanuit de campus in Huldenberg bestrijkt Centrum Ganspoel het grootste deel van Vlaanderen. Koesterburcht  is het eerste project waarbij het actief inzet op inclusieve kinderopvang.

Afbeelding met persoon, groep, vloer, staandAutomatisch gegenereerde beschrijving

Zorg op maat 

De opvangruimtes van Koesterburcht zijn met zorg ingericht, zodat alle kinderen er zich thuis voelen. De vroegere klaslokalen heeft Ferm Kinderopvang grondig verbouwd i.s.m. architect A33 en aannemer Beneens. De begeleiders werken er met aangepast materiaal, afgestemd op de ontwikkeling van elk individueel kind. Kinderen met extra zorgen krijgen specifieke ondersteuning bij hun spel, taalontwikkeling en motorische vaardigheden. Er is ook therapieruimte voor externe hulpverleners, zoals kinesisten.

Inclusief 

Koesterburcht komt tegemoet aan de hoge nood van ouders op zoek naar aangepaste, inclusieve en kwaliteitsvolle opvang voor hun kind. Koesterburcht bouwt mee aan een inclusieve samenleving waar ‘bijzonder‘ ook heel gewoon mag zijn.  Kinderen groeien er samen op en leren dat verschil geen verschil maakt. Onthaalouder Valerie: “Elk kind vindt hier huiselijke en warme opvang, of het nu wel of geen speciale zorgnoden heeft.”

Mama van Alexander (2): “ Alexander heeft nood aan extra zorg omwille van ASS. Met de begeleiding van Centrum Ganspoel is er bij Koesterburcht voldoende expertise met ASS in huis en dat stelt me gerust. Dit is de ideale plek voor onze zoon. Ook omdat hij hier mag opgroeien samen met kinderen zonder extra zorgnoden..”

Acteur Joren Seldeslachts draagt  Koesterburcht een warm hart toe. Hij luisterde de lancering op met een toneelstuk, samen met Pieter Meynen (bekend van Down the road). 

Joren is peter en Pieter is pluspeter van deze unieke inclusieve kinderopvang.

Tags: