Deze winter wordt bij tien fruittelers in Noord- en Zuid-Hageland meer dan 3,4 kilometer heg met bloeiende struiken aangeplant. Hiermee willen de initiatiefnemers vooral wilde bijen lokken om de bloesems van appel, peer en kers te bestuiven.
Op 12 maart werd de laatste hand gelegd aan de aanplant van een robuuste heg van meer dan 300 meter, met ruim 600 stuks plantgoed, bij fruittelers Gert en Tom Costermans.

Niet enkel vorst en hagelstormen bedreigen de fruitproductie in het Hageland, er is ook sprake van een bestuivingscrisis. De oorzaken hiervan zijn divers: parasiterende mijten op honingbijen, het gebruik van sommige gewasbeschermingsmiddelen, een verminderd aanbod van wilde bloemen, het verdwijnen van hagen en heggen door schaalvergroting…

Samen met 60 fruittelers trachten het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en Regionaal Landschap Noord-Hageland deze bestuivingscrisis te overwinnen. De twee organisaties voorzien nieuwe nestgelegenheid voor bepaalde soorten wilde bijen zodat zij duurzame populaties opbouwen in de boomgaarden. Verder planten ze struiksoorten aan die op verschillende tijdstippen bloeien, zodat deze bijen ook na het bloesemseizoen nog voldoende voedsel vinden. Tot slot is een aangepaste inzet van gewasbeschermingsmiddelen vereist.

Het project een mooi voorbeeld van ecologische versterking in functie van economische winst, en het effectief bevorderen van ecosysteemdiensten.