Bijna 100 jaar geleden, op 11 november 1918, eindigde de Eerste Wereldoorlog. Dit feit zal in 2018 wereldwijd herdacht worden. Ook in Vlaams-Brabant heeft de oorlog gruwel en geweld veroorzaakt Daarom werkt de provincie Vlaams-Brabant een aantal unieke initiatieven voor gemeentebesturen, toeristen, inwoners en leerlingen uit. Daarnaast wil ze ook actoren inspireren en financieel ondersteunen.

Ook in Vlaams-Brabant heeft de oorlog wonden geslagen. Deze zullen passend herdacht worden tijdens de herdenking van het oorlogseinde. Het wordt een herdenking van de vrede en de hoop die hebben gezegevierd over de oorlog. En dat zal in 2018 heel wat boeiende initiatieven opleveren, waaraan de provincie Vlaams-Brabant zal meewerken.

Inspiratiekit met originele ideeën voor gemeentebesturen
 

Toerisme Vlaams-Brabant vzw bezorgt alle gemeenten in de provincie een inspiratiekit met originele tips over toeristische initiatieven die ze over het thema eerste Wereldoorlog op touw kunnen zetten voor inwoners en toeristen.
Gemeenten vinden in deze publicatie  tips, inspiratie en nuttige informatie voor een geslaagd herdenkingsinitiatief. De ideeën zetten vaak aan tot samenwerking en brengen zo verenigingen, scholen en mensen bij elkaar. Of ze haken in op de fiets- en wandelknooppuntnetwerken in onze provincie.

 

Unieke initiatieven voor toeristen en inwoners
 

Toerisme vlaams-Brabant vzw zet het einde van de oorlog in de kijker met enkele projecten voor bezoekers, fietsers en wandelaars:

  • De unieke Panquinkazerne in Tervuren krijgt een kleedje van klaprozen, als vredessymbool en als herinnering aan de vele gesneuvelden. De installatie zal van 20 juni tot 11 november 2018 te bewonderen zijn als unieke publiekstrekker.
  • In het Belevingscentrum ’14-’18 in Tildonk kan je vanaf mei 2018 een extra tentoonstelling ontdekken, die aantoont dat oorlog jammer genoeg ook vandaag nog realiteit is voor heel wat mensen.
  • De kloostertuin van de Engelenburcht in Tildonk is een ideale plek om stil te staan bij oorlog en vrede. Honderd jaar geleden werd het klooster door de Duitsers bezet. Daarom komt er vanaf het voorjaar van 2018 in de stiltetuin een herdenkingsboom. Bezoekers kunnen er haiku’s in hangen rond het thema vrede en hoop.

 

Jongeren op de vlucht, een pakkende publicatie
 

De provincie Vlaams-Brabant wil de verhalen van kinderen en jongeren op de vlucht onder de aandacht brengen. In een publicatie voor jongeren wordt herinneringseducatie over de Eerste Wereldoorlog gekoppeld aan de ervaringen van jonge vluchtelingen vandaag. Vijf historische getuigenissen over vluchten tijdens WOI worden gekoppeld aan vijf getuigenissen van jonge vluchtelingen  vandaag.
Met deze publicatie wil het provinciebestuur jongeren stimuleren om zich in te leven in het thema vluchten, begrip op te brengen voor de ervaringen van vluchtelingen en parallellen te trekken tussen vroeger en vandaag. Het wordt een publicatie van én voor jongeren.

 

Scholen aan de slag
 

De Eerste Wereldoorlog is een thema dat ook scholen in Vlaams-Brabant aanbelangt. Ook vandaag blijven oorlog en vrede nog brandend actueel. Het is belangrijk dat leerlingen van het lager en secundair onderwijs linken kunnen leggen tussen de Groote Oorlog 100 jaar geleden en de crisissen die vandaag de dag wereldwijd jammer genoeg nog steeds aan de orde zijn. 
‘We gaan daarom de scholen warm maken om actief rond het einde van de Eerste wereldoorlog aan de slag te gaan met hun leerlingen. We voorzien daarvoor in 2018 een themanummer over de oorlog  van het magazine SLIM’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor onderwijs.

 

Een financieel duwtje in de rug

 

Heel wat openbare besturen of organisaties gaan de komende maanden rond het oorlogsthema aan de slag en hebben reeds concrete plannen om gebeurtenissen, personen of plaatsen uit de Eerste Wereldoorlog in de kijker te zetten. Deze instanties kunnen een financieel duwtje in de rug gebruiken.  Daarom lanceren we twee éénmalige oproepen voor financiële ondersteuning.

Bij beide oproepen ligt de focus op initiatieven die op een historisch onderbouwde wijze bijdragen aan het in herinnering houden van het WOI-verleden in Vlaams-Brabant.

 

  1. Oproep voor openbare besturen, feitelijke verenigingen, vzw’s en scholen voor het ondersteunen van diverse initiatieven in het kader van 100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog. Kwalitatieve initiatieven met een bovenlokale uitstraling en voldoende publieksbereik kunnen hierop intekenen.

 

  1. Eénmalige oproep voor het ondersteunen van onroerend erfgoedinitiatieven in het kader van 100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog. Deze initiatieven hebben een duurzaam karakter en hebben betrekking op onroerend erfgoed dat in directe relatie staat tot deze oorlog of dat op onroerende wijze gebeurtenissen, personen of plaatsen uit de Eerste Wereldoorlog onder de aandacht brengt.

 

In beide gevallen bedragen de subsidies maximaal 50% van de projectkost met een maximum van 5.000 euro. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden op 5 januari of 30 maart 2018. De projectaanvragen worden afgetoetst aan kwaliteitscriteria.

Tags: