Laatste provincieraad in volle bezetting met 72 raadsleden. Dank aan alle fracties en de medewerkers van het provinciebestuur.