De provincie Vlaams-Brabant gaf de vzw Bindkracht 49.500 euro voor de bouw van het Bindkracht-huis, een kleinschalig woonverband voor personen met een fysieke of mentale beperking te Landen.

We ondersteunen welzijnsorganisaties die vernieuwende projecten uitwerken. Dit zijn kleinschalige, experimentele projecten die met onze duw in de rug kunnen doorgroeien naar een grotere schaal of uitbreiden naar de hele sector. Deze projecten moeten ofwel uniek zijn voor hun sector ofwel elders verworven inzichten toepassen in Vlaams-Brabant.

Vzw Bindkracht wil een geborgen en huiselijke woon-en zorgomgeving aanbieden aan volwassen mensen met een fysieke en/ of mentale beperking. Dit kleinschalig woonverband is uniek omdat ze de kracht halen uit de verbinding tussen de bewoners, hun netwerk, het personeel, vrijwilligers,  inwonende bewonershulpen en de ruimere maatschappij.

Tags: