Het ontbreken van een plaats voor campers in Leuven werd al een aantal keren aangehaald door verschillende politieke partijen.

Schepen Dirk Vansina: “Ik werd ook al herhaaldelijk aangesproken door eigenaars van mobilhomes die aangaven dat toerisme met mobilhomes erg populair is en dat er een reële nood is aan enkele camperplaatsen in Leuven.”

Die behoefte blijkt ook uit het feit dat de parking aan de abdij Vlierbeek vaak gebruikt wordt door mobilhomes, hoewel deze parking hier niet voor bedoeld of uitgerust is. Maar bij gebrek aan een vergunde parkeerplaats voor campers in Leuven geven eigenaars die locatie aan elkaar door via gespecialiseerde websites.

Toerisme Leuven heeft herhaaldelijk gezocht naar een geschikte plaats voor zo’n parkeerplaatsen, wat geen evidentie was. Een camperparking moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Ze moet gesitueerd zijn in een rustige en veilige omgeving en best in de nabijheid van openbaar vervoer. De plaatsen moeten ook uitgerust zijn met voorzieningen zoals water, elektriciteit en een loospunt voor afvalwater.

In het budget van Toerisme Leuven is dan ook een investeringsbedrag ingeschreven indien zich een opportuniteit zou voordoen.

Dirk Vansina is optimistisch: “Ik kan goede vooruitzichten aankondigen. Momenteel zijn er onderhandelingen bezig met de provincie Vlaams-Brabant om in het provinciedomein Kessel-Lo op de parking aan de Eénmeilaan een aantal camperplaatsen in te richten. Het domein plant een heraanleg van de parking en in dat project zouden op vraag van stad Leuven acht kampeerautoplaatsen opgenomen worden. De stad zou mee investeren in de aanleg, de provincie Vlaams-Brabant zou de uitbating voor zich nemen.”

Ook gedeputeerde Monique Swinnen, bevoegd voor Toerisme Vlaams-Brabant, onderkent de behoefte aan dergelijke staanplaatsen. In Vlaams-Brabant zijn er slechts drie vergunde locaties: in Rotselaar, Aarschot en aan de Halve Maan in Diest. Leuven als vierde vergunde plaats voor campers zou een mooie aanvulling zijn voor het  toeristisch aanbod en eindelijk een antwoord bieden op een vraag die al lang leeft.

 
Tags: