Voorstelling goedgekeurde LEADER-projecten 2020

10 Hagelandse plattelandsprojecten uit Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Geetbets, Landen en Lubbeek krijgen via het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER ruim 950.000 euro steun. Op 31 januari worden de projecten voorgesteld.

Binnen het afgebakende LEADER-gebied Hageland kunnen initiatieven ter versterking van het platteland rekenen op financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant (25%), de Vlaamse overheid (25%) en Europa (50%).
Plattelandsprojecten komen in aanmerking als ze binnen één van deze invalshoeken vallen: leefbare dorpen, armoede en kwetsbaarheid in de landbouw en plattelandsgemeenschap en profilering en promotie van de streekidentiteit.
De goedgekeurde projecten worden in de komende twee jaar uitgevoerd.

Met deze oproep steunen we een waaier aan diverse initiatieven gedragen door enthousiaste Hagelanders.  De weerhouden projecten sluiten aan op de drie hoofdpijlers van het LEADER-programma en spelen hiermee in op de noden van de streek. Zo zetten we in op de plattelandsthema’s van streekidentiteit en armoedebestrijding, maar ook binnen het thema leefbare dorpen investeren we in de grondige renovatie van bestaande infrastructuur.

Story image
 

Groepsfoto LEADER Hageland-projecten 2020

De goedgekeurde projecten zijn:

Herbestemming van de Sint-Remigiuskerk in Neervelp van de gemeente Boutersem (160.123,79 euro)     
                                                          

Dit project biedt een socio-culturele herbestemming aan de beschermde Sint-Remigiuskerk in Neervelp. Het verleden van de Kerk en omgeving worden hierbij gerespecteerd. Het kerkhof wordt als meditatieve stille ruimte mee geïntegreerd in het project. Het park en de tuin van de pastorie, die aan de kerk grenzen, worden opengesteld voor de gemeenschap. Het kerkgebouw zelf wordt een ruimte voor ontmoetingen en bijeenkomsten van de fanfare, muzikanten, kunstenaars en studenten.
Daarnaast zijn er ook sporadisch publieke momenten (optredens, tentoonstellingen, markten,...) mogelijk die veel ruimte vereisen.
Het herbestemmingsontwerp biedt een flexibel antwoord waarbij verschillende ruimtelijke indelingen van de kerk mogelijk zijn. Het gebouw wordt toegankelijk gemaakt voor mindervaliden en biedt binnenin de nodige voorzieningen. 

Story image
 

 

Loods J(eugd) van AGB Landen (65.700 euro)                       

Het AGB Landen neemt binnen dit project het voortouw om via co-creatie met verschillende partners een nieuw ontmoetingscentrum voor de plattelandsjeugd, verenigingen en inwoners op te richten. Loods J moet een plaats van ontmoeting, ontspanning en verkenning zijn. Een degelijke infrastructuur met een thuisgevoel zal hieraan bijdragen en een katalysator vormen voor allerlei initiatieven.
Loods J wordt gevestigd in een oude militaire loods in domein 't Park in Landen. Door het vernieuwen van een aantal basisvoorzieningen wordt de verouderde loods recreatief aantrekkelijk gemaakt. De ontwerpplannen  worden eerst in brede samenspraak met alle partners bekeken, om zo aan alle verwachtingen en noden te voldoen. De partners en jongeren steken bij de uitvoering ook zelf de handen uit de mouwen.           

Story image
 

 

Renovatie dak parochiecentrum Lubbeek Sint-Bernard door Sint-Bernardus Kring (30.000 euro)

De Sint-Bernardus Kring zet, samen met verschillende verenigingen, de schouders onder de dorpskernversterking van de parochie. Men wil de sociale cohesie bevorderen, een duurzame groene omgeving creëren en de verkeersveiligheid verhogen. Hiervoor hebben de bewoners en verenigingen nood aan een degelijk gemeenschapscentrum dat fungeert als ontmoetingsplaats en plaats waar nieuwe initiatieven kunnen groeien.
Om de site rondom de kerk op te waarderen, pakt men in 2019 en 2020 zowel de tuin als de parochiezaal aan. Er wordt een gemeenschapstuin gerealiseerd en het dak wordt gerenoveerd. Het deelproject dat LEADER subsidies ontvangt omvat de renovatie van het zadeldak van het parochiecentrum.        

Story image
 

 

 Je tuinvriend als compagnon bij ziekte, vereenzaming, tijdgebrek,...Samen meerwaarde creëren van Landelijke Thuiszorg (33.204 euro)           

Steeds meer ouderen kiezen voor het verharden van hun tuin omdat het hen heel wat onderhoud spaart. Landelijke Thuiszorg wil deze tendens tegengaan en de groene ruimte vrijwaren.
Oudere, zorgbehoevende personen kunnen (een stukje van) hun tuin ter beschikking stellen. Maar het aanbod kan evengoed komen van jonge gezinnen met tijdgebrek of een kleuterschooltje dat op zoek is naar een tuinier om hun tuin of kippen te verzorgen buiten de schooltijd.
Heel wat mensen geven aan dat ze graag de handen uit de mouwen steken in een groene omgeving. Zij zijn op zoek naar een lapje grond, een stukje boomgaard of ze wensen mee te helpen bij de oogst van groenten of fruit.
Binnen dit project brengt men beide partijen bij elkaar om zo volop in te zetten op een leefbare, groene buurt waar jong en oud elkaar kennen, helpen en inspireren. 

Story image
 

 

Bremtkapel voor de gemeenschap en het dorpsleven van de gemeente Bierbeek (152.000 euro)           

De gemeente Bierbeek wil de in erfpacht gegeven Bremtkapel verbouwen tot multifunctionele infrastructuur die door de gemeenschap en lokale verenigingen gebruikt kan worden.
De herbestemming van de kapel creëert een intergenerationele ontmoetingsplek die momenteel ontbreekt en die het hart van het dorpsleven kan worden. 
De herbestemde kapel fungeert zo als katalysator voor gemeenschapsvorming, maar ook voor culturele activiteiten van lokale verenigingen en voor het toerisme als vertrek- en eindpunt van wandelingen en fietstochten.      

Story image
 

  

 Werktraject op maat voor personen met een arbeidsbeperking in het Centrum Therapeutisch Paardrijden door Centrum Therapeutisch Paardrijden uit Landen (5.960,01 euro)           

Personen met een arbeidsbeperking kunnen in de dagelijkse werking van het Centrum Therapeutisch Paardrijden in Landen een ondersteunende rol betekenen. Deze personen hebben nood aan ruimtelijk inzicht en structuur of hebben moeilijkheden met hoge werkdruk. Er worden gestructureerde taken aangeboden waaronder een “paardenmest compostering”-project en laagtempo activiteiten  zoals het project “appelazijn voor de paarden”.
Binnen dit project voorziet men, door  visuele en materiële aanpassingen, een aangepaste werkvloer voor deze personen met een arbeidsbeperking. Zo kunnen ze op een vrij zelfstandige wijze een zinvolle dagactiviteit uitvoeren.

Story image
 

 

Keuken en sanitaire blok site Grazen  van de gemeente Geetbets (156.884,86 euro)          

In de gemeente Geetbets ontbreekt momenteel een multifunctionele zaal die uitgerust is met een industriële keuken en geschikt sanitair zodat verschillende functies, zoals vergaderen, vieren en  beleven, erin kunnen plaatsvinden.
De bouw en inrichting van een keuken en sanitaire blok aansluitend op het buurthuis van Grazen lost dit op. Hiermee zal het gebruiksgemak en de aantrekkelijkheid van het pand vergroten voor de verschillende doelgroepen. Niet alleen het verenigingsleven, maar ook de eigen georganiseerde cultuur- en vrijetijdsactiviteiten en de privé aangelegenheden kunnen hier doorgaan. Bovendien zet men hiermee in op een grotere regionale uitstraling waardoor jeugdgroepen uit de regio of omstreken in het aanpalende jeugdlokaal “De Poel” kunnen ontvangen worden. Op termijn beoogt de gemeente een infrastructureel project op de site Grazen waarbij de bouw en inrichting van de keuken en sanitaire blok fase 1 vormt in het conceptuele geheel. 

Story image
 

 

Trage verbindingsweg Dorpsstraat-Hazeput-Uilekot van de gemeente Lubbeek (156.901,26 euro)           

De gemeente Lubbeek heeft volgens het werk- en inspiratieboek van de provincie Vlaams-Brabant een tragewegenplan opgemaakt. Het college van burgemeester en schepenen van Lubbeek besliste om een trage verbinding aan te leggen tussen de wijk Hazeput en de Dorpsstraat.
De aanleg van deze trage verbindingsweg creëert een veilige verbinding tussen de wijk, de school en het dorpscentrum. De verbinding tussen het project van de KU Leuven en de woonwijk verhoogt bovendien de integratie van de bewoners van het psychiatrisch verzorgingstehuis. 

Story image
 

 

Duurzame renovatie sanitaire voorzieningen Sportpark De Heide van de gemeente Bekkevoort (27.613,05 euro)           

Sportpark De Heide omvat twee voetbalterreinen, een Finse piste, twee petanquebanen, een beachvolleyveld, een beweegroute, een sanitaire blok en een kantine. Heel wat verenigingen maken gebruik van deze infrastructuur voor hun activiteiten. Ook een groot aantal evenementen gaan door op deze locatie, zowel gemeentelijke activiteiten als die van verenigingen. Al deze verenigingen, sporters en bezoekers maken gebruik van de sanitaire voorzieningen. Deze zijn echter niet meer aangepast aan de huidige noden. Zowel op gebied van energiebeheersing als op vlak van veiligheid scoren de lokalen onvoldoende. Een energiebesparende renovatie van het gebouw laat alle gebruikers genieten van veilige en aangepaste sanitaire voorzieningen.

Duurzame renovatie verenigingslokalen Oude Jongensschool Molenbeek deel 2 van de gemeente Bekkevoort (162.373,48 euro)                               

De lokalen van de Oude Jongensschool Molenbeek worden momenteel gebruikt door KLJ Molenbeek-Wersbeek, fanfare 'De Eendracht', jeugdband 'The Mutes', rockband 'Rotzak' en als stockageplaats voor toneelvereniging 'Bekkevoorts Volkstoneel'.
De huidige lokalen zijn echter niet meer aangepast aan de activiteiten van de verenigingen. Ze scoren bovendien onvoldoende op vlak van veiligheid en energie. Door hun intensief gebruik en ouderdom dringt een renovatie zich op.
Een energiebesparende renovatie van het gebouw geeft de gebruikers een veiliger onderkomen, aangepast aan hun noden. Bijkomend wordt het grasveld achter en naast het gebouw aangelegd en in gebruik genomen als groene ruimte/speelplein, omheind met streekeigen kleine landschapselementen. 

Story image
Tags: