De provincie Vlaams-Brabant schaft, op voorstel van de gemeente Grimbergen, buurtweg nr. 3 ter hoogte van parking C in Strombeek-Bever af. 

De buurtweg verloor zijn verbindende functie door de aanleg van de Brusselse Ring en werd opgeslorpt door parking C. De toegang tot het stuk dat over de parking loopt is momenteel, zowel in het westen als in het oosten, afgesneden voor voetgangers en fietsers door een slagboom, een talud en de op- en afrit van de Ring. 

De buurtweg is op het terrein niet meer waarneembaar. 

De vrederechter veroordeelde de gemeente Grimbergen tot het voeren van een procedure tot afschaffing van het gedeelte van buurtweg nr. 3, gelegen tussen de Gentsestraat en de Panoramastraat in Strombeek-Bever. 
De gemeenteraad van Grimbergen voerde het vonnis uit en vroeg na het doorlopen van de procedure om het bewuste gedeelte van buurtweg nr. 3 uit de Atlas der Buurtwegen te schrappen.

Na grondig onderzoek van alle voorliggende stukken was de afschaffing een logische beslissing.

Tags: