Landbouwers met financiële, administratieve en psychosociale problemen kunnen voor advies terecht bij Boeren op een Kruispunt vzw. 2.800 Vlaams-Brabantse landbouwers deden een beroep op deze hulp.

Steeds meer landbouwers komen door de groeiende internationale concurrentie, de afbouw van de Europese subsidies en de snel wijzigende en toenemende reglementering in nood.

Bedrijven kunnen deze trends om diverse redenen vaak niet volgen. Bovendien hebben bedrijven met ernstige problemen soms niet de kracht om zelf een oplossing te zoeken voor hun probleem. Toch is het belangrijk om boeren in deze context te helpen.

Daarom heeft de Vlaamse overheid het project’ Boeren op een Kruispunt vzw’ opgezet. Boeren op een Kruispunt werd opgericht door de landbouworganisaties Boerenbond, KVLV-Agra en het ABS, met de steun van Cera Coöperatie. 

Bedrijven die 'niet meer mee kunnen' en bedrijfstechnisch of psychosociaal in de put geraken, kunnen beroep doen op de vertrouwenspersonen van Boeren op een Kruispunt. Deze vertrouwenspersonen hebben ervaring én omkadering om deze landbouwers te helpen. De medewerkers van Boeren op een Kruispunt luisteren en proberen te begrijpen om zo de juiste hulp en ondersteuning te bieden.

Als provincie ondersteunen we de werking van Boeren op een Kruispunt met een subsidie van 10.000 euro. Met deze steun kan de vzw boeren in nood psychosociale hulp geven, de vrijwilligers die boeren bijstaan ondersteunen en opleidingen organiseren.

In totaal kreeg Boeren op een Kruispunt (in 2014) vragen van 23.859 landbouwers, waaronder 2.800 uit Vlaams-Brabant. Deze vragen kwamen uit bijna alle gemeenten van de provincie. 

De vrijwilligers van Boeren op een Kruispunt bieden een luisterend oor aan de landbouwers in nood, kunnen bemiddelen in conflicten, orde brengen in de administratie van een landbouwbedrijf, een kasplanning maken, sociale rechten activeren, vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen en bedelen uit de voedselbank.

Meer info: www.boerenopeenkruispunt.be

Tags: