Balanske, het Activiteitencentrum voor kinderen met een handicap in Sint-Joris-Winge, is een nieuwe afdeling geopend. Het kinderdagverblijf De Bal streeft naar een mix van gezonde kinderen en kinderen met een extra zorg.


 

Over de kinderopvang van kinderen met extra zorg werd door de directie van Het Balanske heel lang nagedacht. Nu kan, na een proefperiode van enkele maanden, gestart worden met de opvang van 22 kinderen in een daarvoor speciaal ingerichte ruimte in het centrum. Er is plaats voor twee derde gezonde kinderen en een derde kinderen die bijzondere zorg en opvang nodig hebben.

“De weg naar deze opening was lang. We zochten naar een professionele omkadering om de opvang zoveel mogelijk gesubsidieerd te krijgen”, zegt Bert Van der Stappen, directeur van het centrum.

De provincie Vlaams-Brabant heeft hiervoor een cofinanciering van 30.000 euro voorzien.

Tags: