Fietspaden Eénmeilaan en Kesseldallaan krijgen make-over

De provincie Vlaams-Brabant heeft, in samenwerking met de stad Leuven, de plannen klaar voor het deel van de fietssnelweg F25 van Leuven naar Aarschot in Kessel-Lo. Het traject omvat de Eénmeilaan, vanaf de aansluiting met het Brugbergpad bij de gebouwen van De Lijn, en de Kesseldallaan tot aan de rotonde die aansluit op het Vuntcomplex. Op 19 december is er een infomoment voor de omwonenden.

De toekomstige fietssnelweg Leuven-Aarschot (F25) is 16 km lang en wordt een comfortabel alternatief voor de drukke en heuvelachtige Aarschotsesteenweg. 
De F25 vertrekt aan het station van Leuven, loopt grotendeels parallel aan de spoorweg door Kessel-Lo, Wilsele-Putkapel, Rotselaar, Wezemaal en Gelrode en komt via de spoorwegbrug tot aan het stationsgebouw in Aarschot.

Brede fietsinfrastructuur voor grote fietsstromen

De plannen voor de aanleg van het deeltraject van de fietssnelweg in Kessel-Lo zijn klaar. Dit deel van de fietssnelweg is 1,85 kilometer lang en bestaat er voornamelijk in om de bestaande infrastructuur te verbeteren en verbreden. Het doel is een brede, comfortabele fietssnelweg die in staat is de grote stromen fietsers veilig van en naar het centrum van Leuven te loodsen”. 

Het stuk fietspad op de Eénmeilaan met de platanenbomen wordt heraangelegd en verbreed. De bomen blijven ongemoeid en krijgen extra wortelruimte. Het fietspad en het voetpad worden gewisseld van plaats zodat conflicten tussen fietsers en voetgangers die naar de bushalte moeten, vermeden worden. Ook de bushalte op dit stuk wordt toegankelijk ingericht en ruimer.

Ter hoogte van de huidige fietsoversteekplaats bij de parking van het provinciedomein zal de route achter de appartementsgebouwen haar weg verder zetten richting Kesseldallaan. De fietssnelweg zal hier de loop van de Blauwputbeek volgen.

Vanaf het ronde punt met de Domeinstraat loopt de fietssnelweg weer langs de autoweg. Er komt een grotere scheiding tussen auto’s en fietsers, met veel ruimte voor de reeds aanwezige bomen. Hier en daar wordt de bomenrij aangevuld met nieuwe bomen. Er komen ook enkele parkeerplaatsen in die strook.

Aan de rotonde die aansluit op het Vuntcomplex, gaat de fietssnelweg over in de reeds bestaande infrastructuur die de fietser naar de spoorweg leidt. Vanaf Klein Langeveld wordt ook nieuwe infrastructuur voorzien, waarvoor de plannen klaar zijn. Deze werden reeds in oktober aan de omwonenden getoond. 

Met deze plannen zijn we opnieuw een stap dichter bij een betere ontsluiting van Leuven voor wie van Aarschot komt. Als de F25 af zal zijn, zal het een stuk veiliger en aangenamer zijn voor fietsers tussen Aarschot en Leuven. Ook op Leuvens grondgebied zal het heel wat aangenamer fietsen worden.

Door de aanpassingswerken aan de Eenmeilaan zal ook de aansluiting van het fietsverkeer vanuit de Wipstraat, Achturenstraat en Lentedreef in Kessel-Lo naar de fietssnelweg vlotter en veiliger zijn. De oversteken op de Eénmeilaan vanuit de Wipstraat en Lentedreef worden in het voorjaar van 2020 alvast heraangelegd en veiliger gemaakt.

De komende twee jaar werkt de provincie dit dossier verder technisch uit met de opmaak van de  technische plannen en de grondverwervingen. Als alle procedures en vergunningen vlot verlopen, zal dit stuk van de fietssnelweg in 2022 gerealiseerd worden.
De kosten voor dit deeltraject worden momenteel geraamd op 1,6 miljoen euro.

De provincie Vlaams-Brabant treedt op als bouwheer en staat ook in voor de financiering. Ook Vlaanderen zal een deel van de kosten dragen via cofinanciering vanuit het Fietsfonds.  

Tags: