De provincie Vlaams-Brabant geeft.40.000 euro uit voor het herstel van de oeverbescherming van de Beverbeek (Plasbeek) en de Poreelbeek in Bever.

Op 7 juni kreeg de gemeente Bever te kampen met zware wateroverlast als gevolg van zeer intense regenval die de streek toen trof. Hierbij werd een deel van de oeverbescherming van de Beverbeek ter hoogte van Plaats nr. 9 B weggeslagen.

Omdat de stabiliteit van een woning hierdoor in het gedrang kwam, beslisten we onmiddellijk tot een herstelling over te gaan. Over een lengte van 47 meter werd nieuwe oeverversteviging geplaatst zodat de betrokken bewoners weer gerust kunnen zijn.

Ook de oevers van de Poreelbeek, net afwaarts de lange overwelving onder het centrum van Bever, werden zwaar getroffen.
Over een lengte van 50 meter wordt hier nieuwe oeverbescherming voorzien. Door deze werken wordt de stabiliteit van de oevers en de bestaande tuinafsluitingen weer gegarandeerd. Tegelijkertijd wordt er ook een nieuw vuilrooster geplaatst dat minder gevoelig is voor verstoppingen. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast sterk af.

Beide waterlopen werden in december 2014 in kader van de herklassering van de onbevaarbare waterlopen overgedragen aan de provincie Vlaams-Brabant. 

Met deze herstellingswerken wordt weer een stap gezet in het uniform en regelmatig onderhoud van de onbevaarbare waterlopen in onze provincie. ‘We overleggen met de gemeente om te kijken welke maatregelen nog verder kunnen genomen worden aan de beken en voor de bestrijding van erosie.