Provincie en stad bestrijden erosie

De stad Scherpenheuvel-Zichem en de provincie Vlaams-Brabant voerden erosiebestrijdingswerken uit aan het knelpunt ter hoogte van Groenhoef.

Bij hevige regenval kampen woningen en tuinen in de Oude Tiensebaan en Groenhoef regelmatig met water- en modderoverlast.

Deze problemen zijn te wijten aan afstromend water en modder van hoger gelegen, hellende akkerpercelen.

Om de overlast aan Groenhoef te beperken, werden er twee houthakseldammen  aangelegd: een dam van 91 meter en een van  89 meter. Aansluitend werd een geleidende aarden dam aangebracht.

We investeren 17.852,41 euro in deze werken om de water- en modderlast aan de Groenhoef in Scherpenheuvel-Zichem te bestrijden. Door de houthakseldammen en de geleidende dam, wordt het afstromend water vertraagd en bezinkt het sediment voor de houthakseldammen.

In het voorjaar komen er ook nog brede grasstroken, die een bijkomende buffer vormen voor het water en de modderstromen.

Onze provinciale erosiecoördinatoren staan de lokale besturen bij in het aanpakken van water- en modderoverlast, maar uiteraard is er voor water een totaalaanpak vereist. Ook de landbouwer moet hiermee rekening houden bij het bewerken van zijn of haar percelen.

De totale kostprijs van de werken bedroeg 19.836,01 euro.
 

Het is voor de stad Scherpenheuvel-Zichem niet het eerste erosiebestrijdingsproject.
Eerder plaatste de stad al een houthakseldam langs de Reynersveldweg en een strobalendam langs de Kwalijkstraat.
En binnenkort  starten de werken voor de aanleg van een erosiepoel langs de Kwalijkstraat.

Ook hier ondersteunt de provinciale erosiecoördinator de stad en financiert de provincie Vlaams-Brabant een deel van de werken.

 

Tags: