Op 13 december lanceerde Beweging.net, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, de Talentenbank, versie 2.0. Talenten en vacatures in het vrijwilligerswerk worden zo op een digitale manier met elkaar verbonden.

Het concept van de Talentenbank is sinds 2012 een schot in de roos in Aarschot, dat een rijk verenigingsleven heeft. Een buurtwerker en vrijwilligers spreken actief inwoners aan om hun talenten in kaart te brengen en hen te verbinden met verenigingen.
Dit gebeurt via een echte talentenbank - een opvallende, mobiele zitbank aangedreven door een (brom)fiets - en via een digitale databank in de vorm van een website.
Vrijwilligers kunnen zo hun talenten nuttig inzetten bij projecten.
Hieruit ontstonden al veel nieuwe initiatieven, waaronder enkele duurzame projecten zoals bijvoorbeeld ‘De Fermerie’, de Aarschotse boerenmarkt. 

Het initiatief werd zo populair dat automatisering nodig bleek. Dankzij Europese, Vlaamse en provinciale middelen werd de Talentenbank website mobielvriendelijk gemaakt en volledig aangepast met een moderne huisstijl.
Een nieuw beheerssysteem zorgt bovendien voor meer efficiëntie op vlak van formulieren en vrijwilligersvacatures. Talenten en vacatures worden nu op een digitale en geautomatiseerde wijze gekoppeld, wat de werklast verlicht. Met de nieuwe website hoopt Talentenbank nog meer samenwerkingsverbanden te realiseren. 

“Door een moderne website de werking te laten ondersteunen, geeft men dit mooie project een digitale en toegankelijke toets. Een echte meerwaarde op vlak van vrijwilligerswerk”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa. “Bij de ontwikkeling is er bovendien op gelet dat deze op termijn niet alleen Aarschot, maar bij uitbreiding het hele Hageland zal versterken”. 

Het initiatief werd als plattelandsproject door de Aarschotse afdeling van Beweging.net ingediend bij het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER in het Hageland en ontvangt hiervoor 15.300 euro subsidies.

 

Story image
Tags: