De provincie Vlaams-Brabant opende een infopunt waar men terecht kan met vragen of klachten over waterlopen.

Vind je zwerfvuil in een beek? Of belemmert een overmatige plantengroei het stromen van het water?  Welke beek stroomt er achter mijn tuin en wie beheert die? De beek is dichtgegroeid. Er is een boom in de waterloop gevallen. Er is een aannemer begonnen aan de waterloop in de straat: wat gaat die doen? Tot waar mag ik mijn afrastering van de tuin zetten? Hoever van de oever moet mijn tuinhuis staan? Aan wie moet ik toelating vragen om mijn oprit over de beek aan te leggen? Voortaan kan men met klachten of vragen over waterlopen terecht bij het ‘infopunt waterlopen’ van de provincie Vlaams-Brabant.

We beheren bijna 1500 kilometer waterlopen in onze regio. Daar komt heel wat bij kijken: onderhoud, aanleggen van overstromingsgebieden, erosiebestrijding. Uit onze ervaring blijkt dat ook burgers vaak met vragen zitten over de onderhoudswerken die de provincie uitvoert, en wat er allemaal wel of niet kan op de oever van een beek. 

In de brochure 'Wonen langs een waterloop' werd al heel wat informatie gebundeld. Met het nieuwe infopunt waterlopen wil de provincie nog korter op de bal spelen.

Het infopunt waterlopen is te bereiken via:
www.vlaamsbrabant.be/infopuntwater
infopuntwater@vlaamsbrabant.be
tel.: 016 26 75 02 (Ingrid Lansloot en Jan Blockx)

Tags: