Waarvoor indienen?
Het gebiedsprogramma de Merode heeft als doel de omgevingskwaliteit in de Merode op een duurzame, gebiedsgerichte en samenhangende manier te ontwikkelen. De leidraad daarvoor is het integraal plan de Merode 2012 - 2017. De subsidie 'de Merode prinsheerlijk platteland' is een impuls voor projecten of evenementen in het Merodegebied die via samenwerking tussen verschillende actoren uitvoering geven aan  de pijlers beschreven in het integraal plan de Merode. De algemene en inhoudelijke criteria zijn vastgelegd in het subsidiereglement.

 • Voor projecten in het Merodegebied die één van de vier pijlers van het integraal plan de Merode ontwikkelen of versterken, bedraagt de toegekende subsidie maximum 10.000 EUR.
 • Voor evenementen in het Merodegebied die passen in het integraal plan de Merode, bedraagt de toegekende subsidie maximum 2.500 EUR.

Wie kan een aanvraag indienen?
Het project/evenement moet gedragen worden door minstens twee organisaties die lid zijn van de Algemene Vergadering de Merode. Eén van de organisaties treedt op als promotor van de subsidie, de andere(n) als copromotor(s). De promotor is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële opvolging van het volledige ingediende project/evenement en is het officiële aanspreekpunt.
Daarnaast kunnen hiermee samen ook andere, externe partners betrokken worden die actief zijn in het Merodegebied, maar geen lid zijn van de Algemene Vergadering de Merode.
 

Stappenplan van idee tot goedkeuring

 1. Indienen project- of evenementidee
  Vul het daartoe voorziene formulier aan met het project- of evenementidee. Dien het formulier in via e-mail bij de algemeen coördinator de Merode op info@demerodeonline.be ten laatste op 1 oktober 2017.
 2. Voorstelling idee aan de Raad van Bestuur de Merode
  Indien het project- of evenementidee voldoet aan de algemene voorwaarden uit het subsidiereglement, nodigt de algemeen coördinator de promotor uit om het idee voor te stellen aan de Raad van Bestuur de Merode op dinsdag 24 oktober om 17u00. De locatie wordt later meegedeeld. De voorstelling gebeurt door de promotor, eventueel samen met de copromotor(s) en partner(s). De Raad van Bestuur de Merode zal feedback geven bij het idee die dan verwerkt kan worden in de definitieve aanvraag.
 3. Definitieve aanvraag
  Vul het aanvraagformulier voor het project of evenement aan en dien het in via e-mail bij de algemeen coördinator de Merode op info@demerodeonline.be en danckaerts@provincieantwerpen.be ten laatste op de 26 november 2017.
 4. Toekenning en uitvoering
  Een expertenpanel stelt een advies op over de toekenning van de subsidie. De Raad van Bestuur de Merode beslist over de toekenning van de subsidie en bepaalt het bedrag ervan.