Het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant in Herent verzamelt en ontwikkelt kennis om land- en tuinbouwers in hun dagelijkse praktijk te ondersteunen. Dit doen ze niet alleen door praktische antwoorden te formuleren op vragen van land- en tuinbouwers. Ze nemen deze vragen ook als uitgangspunt van onderzoek en gaan met hen in dialoog. Op 1 juli  stelden ze hun onderzoek voor tijdens de openvelddag.

Eersteklas witloof

Sinds 1973 voert het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant witloofonderzoek uit. Witloof is een historisch belangrijke teelt in onze provincie en door het praktijkonderzoek te steunen, steunen we onze witlooftelers.

Vandaag stellen de onderzoekers de verschillende witloofrassen aan telers voor en bespreken de opkomst en kwaliteit.
 

Kansen voor nieuwe teelten…

Naast witloof zet het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant ook in op nieuwe teelten.
De innovatietuin is de kern van dit onderzoek!, Op kleine schaal wordt de haalbaarheid van nieuwe teelten onderzocht. Gewassen die potentieel vertonen worden in een tweede fase op grotere schaal geteeld om de teelttechniek verder op punt te kunnen stellen.

Binnen dit kader lopen er momenteel verschillende projecten. Zo stellen de onderzoekers in samenwerking met het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek)  quinoa, goudsbloem en soja voor als veelbelovende gewassen.
 

...en nieuwe technieken

Dankzij innovatieve spuittechnieken zoals de wingssprayer of droplegs kunnen landbouwers met de kleinst mogelijke hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel hun perceel behandelen.

De onderzoekers tonen deze technieken en lichten de mogelijkheden van mechanische onkruidbeheersing op witloofruggen toe. 

In het project DRIP (Datagedreven Regeling van druppelirrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw) gaat het Praktijkpunt, samen met verschillende partners, de expertise rond druppelirrigatiesystemen bij de Vlaamse landbouwers vergroten en de irrigatie zo nauwkeurig mogelijk sturen. Door eenvoudige vochtsensoren op het veld te koppelen aan een zelflerend bodemwaterbalansmodel en weersvoorspellingen, ontstaat een krachtig hulpmiddel voor irrigatiebegeleiding.
 

Koolzaad als op en top Vlaamse-Brabantse teelt

De helft van het areaal koolzaad in Vlaanderen staat in Vlaams-Brabant.
Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant heeft in samenwerking met Inagro een rassenproef koolzaad waarbij 11 verschillende rassen gemonitord worden doorheen heel het seizoen

Bodem blijft belangrijk

Het belang van een weerbare bodem kan nooit overschat worden. Het instrument ‘BodemIDee’ werd ontwikkeld in het project ‘Leve(n)de Bodem’. Daarbij worden verschillende parameters van de bodem geanalyseerd. Zo krijgt een landbouwer praktijkgerichte verbeterpunten om zijn bodem te verbeteren.

Je kan dus zeggen dat een gezonde bodem werkt als een spons die water vasthoudt.

Tags: