De provincie Vlaams-Brabant, het Expertisecentrum dementie Memo, SEL Goal, en SEL Zorgnetwerk Zenneland lanceren de dementiewijzer. De dementiewijzer is een hulpmiddel dat op een laagdrempelige manier informatie geeft aan mantelzorgers van mensen met dementie.

In de provincie Vlaams-Brabant wonen ruim 250.000 zestigplussers. Tegen 2025 zullen dat er 320.000 zijn. De meesten onder hen stellen het goed, zijn actief en genieten van hun vrije tijd.

Een beperkt deel van de ouderenpopulatie vraagt zorg. Eén van de aandoeningen die meer voorkomt bij het ouder worden is dementie.
Op dit ogenblik treft het naar schatting 19.000 mensen in onze provincie. Door de vergrijzing zal dit aantal in de toekomst nog toenemen.

Wie te maken krijgt met dementie wordt overvallen met vragen. Er is veel onwetendheid over, men weet niet hoe ermee om te gaan en waar men hulp en ondersteuning kan vinden. 

Mensen reageren vaak onbeholpen, ontkennend of afwijzend.

Dementiewijzer zet mantelzorgers op weg

Om hieraan tegemoet te komen, lanceren de provincie Vlaams-Brabant, het Expertisecentrum dementie Memo, SEL Goal, en SEL Zorgnetwerk Zenneland de dementiewijzer. Dit is een compact hulpmiddel dat op een laagdrempelige manier mantelzorgers van mensen met dementie op weg zet naar de gepaste zorg of ondersteuning. De dementiewijzer is gebaseerd op vragen en antwoorden waar mensen mee zitten, is bondig en concreet en bevat heel wat tips over omgaan met dementie en communicatie.

Op de voorzijde van deze waaier krijgt men een overzicht van het aanbod aan diensten en voorzieningen in de zorg voor mensen met dementie. Op de achterzijde staan praktische en eenvoudige tips voor communicatie met personen met dementie. 

Info over dementie om kennis te bevorderen

‘De publicatie van de dementiewijzer sluit aan bij ons dementie-en ouderenbeleid, dat vooral inzet op informatie, deskundigheidsbevordering en stimuleren van het lokaal dementiebeleid. We werken hiervoor nauw samen met bovengenoemde partners’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn.

Zo realiseerde de provincie mee de website www.vlaamsbrabant.be/wegwijsdementie

Deze website geeft een helder overzicht van alle organisaties die aan dementie werken, van diagnose en hulp tot begeleiding.
Iedereen die met de diagnose wordt geconfronteerd, zoals familieleden, mantelzorgers en professionelen,  kan ook gebruik maken van de brochure 'Dementie, u staat er niet alleen voor', een praktische gids die hen wegwijs maakt in het zorglandschap.
Van deze brochure vonden sinds 2012 reeds 35.000 exemplaren hun weg naar het publiek.

Vorig jaar publiceerde de provincie de brochure ‘Jongdementie onder de loep’, een publicatie die zich specifiek richt naar mensen met jongdementie.
Personen met jongdementie hebben namelijk specifieke noden waar het bestaande zorgaanbod in Vlaanderen onvoldoende aan tegemoet komt. Noodgedwongen doen ze een beroep op het zorgaanbod voor ouderen. De zoektocht naar geschikte hulp verloopt moeilijk en is emotioneel belastend. Deze brochure biedt een leidraad.  

MEMO, het expertisecentrum voor dementie ontvangt provinciale steun, meer in het bijzonder voor haar antennewerking in Halle-Vilvoorde. Ze ondersteunt eveneens projecten rond jongdementie.

Via de ouderenadviesraden reikt de provincie lokale besturen ideeën aan of moedigt specifieke lokale initiatieven aan die kaderen in een dementie-en ouderenbeleid.

We ondersteunen ook lokale initiatieven met subsidies voor kleinschalige dagopvanginitiatieven en buurtgebonden vernieuwende projecten. Ze zorgen er immers voor dat ouderen met of zonder dementie langer thuis kunnen wonen en zich thuis voelen in de samenleving.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/wegwijsdementie

BewarenBewaren