Nieuwe kansen voor het platteland.

4 Hagelandse plattelandsprojecten krijgen, via het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER,  23.510 euro steun. Het gaat om projecten die in Bierbeek, Diest, Hoegaarden en Tienen uitgewerkt worden.

De weerhouden projecten sluiten perfect aan op de drie hoofdpijlers van het LEADER-programma en spelen hiermee in op de noden van de streek. Zo zetten we in op de plattelandsthema’s van streekidentiteit en armoedebestrijding, maar ook binnen het thema leefbare dorpen investeren we in het opwaarderen van rurale infrastructuur.

De goedgekeurde projecten zijn: >>>

  • Renovatiewerken Chirolokalen Molenstede van Steuncomité Chiro Molenstede vzw (toegekende subsidies: 5.000 euro)

De Chiro speelt een belangrijke rol in het sociale gebeuren van Molenstede. Door grote uitbreiding van het ledenbestand voldoet hun huidige locatie niet meer.

Met dit project wil men het oude lokaal grondig renoveren om de capaciteit te verhogen. De renovatiewerken omvatten een leidingslokaal en een opslagruimte.
De uitvoering ervan is een samenwerkingsverband tussen de vzw Steuncomité en de Chiro, met betrokkenheid van de ouders.

 

  • Hoegaarden Bierdorp van de gemeente Hoegaarden  
    (toegekende subsidies: 9.510 euro)

De gemeente Hoegaarden wil voor de 700ste verjaardag van de Hoegaardse biergeschiedenis de interesse voor het biererfgoed, de biercultuur en de link met de landbouw in de kijker plaatsen.

Hiervoor lanceert men nieuwe toeristische bierproducten en worden bestaandeproducten, zoals de publicatie het ‘Historisch brouwleerpad’ opgewaardeerd en vernieuwd. Daarnaast zal een ‘Straffe Benen-bierfietstocht’ ontwikkeld worden, als ook blikvangers waar toeristen en passanten een foto van zichzelf mee kunnen nemen.

 

  • Opstart van de Kring-boetiek in het Hageland van Kringwinkel Hageland      (toegekende subsidies: 6.000 euro)

De Kringwinkel Hageland wil met zijn winkelconcept Kring-boetiek ‘2Unique’ een nieuwe klantengroep bereiken. In de Kring-boetiek zullen unieke kledingstukken, schoenen en accessoires aangeboden worden.

Op die manier realiseert men bijkomende tewerkstelling van kansengroepen op de arbeidsmarkt. Bovendien resulteert dit in meer hergebruik en draagt het zo een steentje bij aan de bestrijding van de armoede in het Hageland. Dit initiatief dient als pilootproject voor de rest van de regio.

 

  • Vertelboekje met wandeling Drakenbos ‘Op zoek naar het ei’ van gemeente Bierbeek (toegekende subsidie: 3.000 euro)

In dit project wordt een vertelboekje met een kaart ontwikkeld, waarin een rijk geïllustreerde vertelwandeling over en in het ‘Drakenbos’ van Bierbeek staat. Met dit vertelboekje hebben ouders een spannend verhaal in handen voor een avontuurlijke en fantasierijke wandeling met hun kinderen, terwijl ze samen de natuur leren observeren. Onderweg houden ze halt bij stopplaatsen die worden aangeduid met realistische foto’s. Bij elke stopplaats hoort een illustratie van een denkbeeldig(e) dier/ding/situatie dat je met de nodige fantasie kan waarnemen. Bijvoorbeeld een luchtwolf tussen de kruinen van een bomengroep of een drakenhoofd in een omgevallen boomstam.

De steun voor deze projecten komt  uit de restmiddelen van de oproep 2018 van LEADER Hageland+ en is afkomstig van de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid en Europa.