De provincie Vlaams-Brabant investeerde zo’n 2,5 miljoen euro in de aanleg van nieuwe fietspaden in Bierbeek, Boortmeerbeek, Pepingen, Zemst en Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos.

De provincie Vlaams-Brabant heeft een subsidie van 246.074,20 euro gegeven voor de heraanleg van fietspaden langs de Neervelpsestraat van aan de Dorpsstraat tot aan de Lovenjoelsestraat in Bierbeek.De Neervelpsestraat vormt een belangrijke lokale verbindingsweg tussen het hoofddorp Bierbeek en de woonkern Neervelp.
Over een lengte van 1400m werden hier of verhoogde aanliggende, in de zone 50, of vrijliggende, in de zone 70, enkelrichtingsfietspaden van 1,75 m breed in grijze betonverharding aangelegd.
 

De provincie Vlaams-Brabant heeft een subsidie van 447.545,84 euro gegeven voor de heraanleg van fietspaden langs de Bieststraat in Boortmeerbeek.
Het project bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek langs de Bieststraat tussen de Leuvensesteenweg (N26) en de spoorwegovergang te Hever. De aanleg van de fietspaden gebeurde naar aanleiding van rioleringswerken en de vernieuwing van de wegenis in de Bieststraat, Ida Vermeulenstraat en Pachthofstraat te Boortmeerbeek.
De Bieststraat verbindt de woonkernen Schiplaken en Hever en ontsluit de kern Hever naar de Leuvensesteenweg.
De Bieststraat ligt volledig buiten de bebouwde kom met een snelheidsregime van 50 km/uur. Over een afstand van ongeveer 900 m werden aanliggend verhoogde enkelrichtingsfietspaden met een breedte tussen 1,70 en 1,75 m in rode asfaltverharding aangelegd.

De provincie Vlaams-Brabant heeft een subsidie 923.893,01 euro gegeven voor de heraanleg van fietspaden langs de Huttestraat en Hoesnaek in Pepingen.
Het project loopt langs de verbindingsweg van het centrum van Pepingen naar het centrum van Bogaarden.
Omdat het technisch niet mogelijk was fietspaden aan te leggen binnen de bebouwde kommen is hier gemengd fiets-autoverkeer behouden. In de zone 70 werd over een afstand van 3,2 km een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad van 2,5 m breed in betonverharding aangelegd.
Het fietspad ligt achter een waterloop. Een houten brugje met een antislip coating zorgt ervoor dat de fietsers kunnen oversteken.
 

De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 924.111,74 euro voor de aanleg van de fietsspiraal na de Driefonteinenbrug in Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos.
Het project omvat het oostelijk deel van een nieuwe verbindingsweg tussen de E. Ghijstraat in Sint-Pieters-Leeuw en de Drie Fonteinenstraat in Drogenbos, meer bepaald de fietsspiraal na de brug over het kanaal en het dubbelrichtingsfietspad langs de Drie Fonteinenstraat in Drogenbos. 
Op de rechteroever van het kanaal is er onvoldoende plaats om weg en fietspad samen aan het gewenste hellingspercentage naar de brug te leiden. Het fietspad krijgt een apart verloop, los van de rijweg vanaf de aansluiting naar het bedrijventerrein Krekelendries, halverwege de Drie Fonteinenstraat. De fietsspiraal zal een lengte van 450 m hebben.
Aan de aansluiting op de fietssnelweg wordt een kleinere bochtstraal voorzien om sneller fietsverkeer en elektrisch aangedreven toestellen af te remmen ter hoogte van de aansluiting. Er moet hier ter plaatse ook rekening worden gehouden met ondergrondse constructies. 

De provincie Vlaams-Brabant heeft een subsidie van 95.633,71 euro gegeven voor de heraanleg van fietspaden langs de Hoogstraat in Zemst.
De Hoogstraat loopt door woongebied tussen de Kleempoelstraat en de Haneweg.
Momenteel is de eerste fase van het project, tussen huisnummers 96 en 123 met een lengte van ca. 340 meter, afgerond. Hier werden verhoogde aanliggende enkelrichtingsfietspaden van 1,75 m breed in roodbruine asfaltverharding aangelegd. De rest van de werken zullen later plaatsvinden.
 

Investeren in fietsen

“Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat  woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt”.

Fietsfonds helpt gemeenten

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 90% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.

 

Tags: