Oproep voor plattelandsprojecten in het Hageland binnen het LEADER-programma 2014-2020.
Juni 2016

Binnen  het afgebakende LEADER-gebied Hageland kunnen plattelandsinitiatieven rekenen op financiële steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant. Plattelandsprojecten komen in aanmerking als ze binnen één van onderstaande invalshoeken vallen:
Leefbare dorpen

  • Opwaarderen van ruraal infrastructuur
  • Investeren in functionele wegen om leefbaarheid van platteland en mobiliteit tussen dorpen te verhogen

Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw en plattelandsgemeenschap

  • Landbouwers en ondernemers in nood ondersteunen op het platteland
  • Sociale armoede: vereenzaming en eenzaamheid op het platteland
  • Sociale-economieprojecten inzetten op het platteland

Profilering en promotie van de streekidentiteit (Met inbegrip van toerisme en recreatie)

  • Bevorderen van recreatieve activiteiten
  • Zichtbaarheid geven aan regionale identiteit en lokale initiatieven in het Hageland
  • De streekidentiteit (Regional Branding) gebruiken om ondernemerschap te stimuleren en om nieuwe concepten van dienstverlening of distributie in een bredere regio makkelijker ingang te doen vinden.

Het afgebakende LEADER-gebied omvat 17 Hagelandse gemeenten : 
Aarschot, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen en Zoutleeuw.
 
Deze oproep is zowel voor kleinschalige projecten tot 5.000 euro als voor grotere projecten. Deze zijn op te delen in dienstverleningsprojecten en investeringsprojecten. Dienstverleningsprojecten hebben een totale projectkost van maximaal 50.000 euro en investeringsprojecten van maximaal 125.000 euro. De projecten moeten de versterking van het platteland beogen. Weerhouden projecten komen in aanmerking voor 60% projectfinanciering, en zijn uitvoerbaar vermoedelijk  vanaf  februari 2017. De maximale looptijd van de projecten is tot 30/6/2019. In totaal heeft het Leaderprogramma voor deze oproep  € 459.745,45 euro beschikbaar. Vanaf deze oproep moeten de projecten volledig digitaal worden ingediend. Hiervoor voorziet de VLM begin september een centraal registratiesysteem.

Gezien er nog geen ervaring is met deze nieuwe manier van werken vragen wij u om voor 15 september 2016 uw projectidee op een A4 aan te melden bij het LEADER-secretariaat. De aanmelding omvat een projecttitel, een beknopte omschrijving van het idee, de mogelijke copromotoren en partners, en een indicatie van budget. De projectpromotoren zullen daarna begeleid worden om hun dossier volledig digitaal in te dienen. De uiterste indiendatum is 31 oktober 2016.
Met vragen of voor bijkomende informatie kan u steeds contact opnemen met het LEADER-secretariaat  (Pierre-Bernard Van Acker, 016/26.77.53  hagelandplus@vlaamsbrabant.be ).

Tags: