Het begon allemaal op 1 maart 1994. Onderzoek had uitgewezen dat er dringend nood was aan kinderopvang in Aarschot. VZW 'De hartjes' uit Tienen kreeg de toestemming van 'Kind en Gezin' om een kdv te bouwen op het terrein van het Medisch Centrum Aarschot. Ze kregen toestennming voor een kinderdagverblijf met 42 plaatsen. Van bij de start bleek dat de er "echt" nood was aan opvang, want binnen de 9 maanden zaten we aan een volledige bezetting. Onmiddellijk was de druk zeer hoog om meer kinderen op te vangen dan de erkenning toeliet. Vandaar dat vrijwel onmiddellijk de vraag voor uitbreiding van de erkenning tot 49 plaatsen bij 'Kind en Gezin' gesteld werd. In de loop van 1996 is de uitbreiding naar 49 plaatsen een feit.

Na wat meten, berekenen en breken in de jaren 2000 komen we tot de conclusie dat onze oppervlakte overeenkomt voor een opvang van 55 plaatsen. Die hebben we dan ook gekregen.

In 2009 besliste vzw 'De hartfes' om de 'Trapperkes' te verkopen en zo werden we op 1 januari 2010 officieel overgenomen door 'Landelijke Kinderopvang' waar we nu nog altijd deel van uit maken.

Tags: