Hakseldammen houden water en modder tegen in Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode en Galmaarden.

Het glooiende Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw zijn erg gevoelig voor erosie en wateroverlast. Daarom investeerde de provincie in houthakseldammen in beide gemeenten. Ze voorkomen erosie van de vruchtbare grond en houden modderstromen tegen.

Door haar reliëf is onze provincie erg gevoelig  voor erosie van akkers en de bijbehorende modderstromen. Houthakseldammen vormen een goede barrière. De provincie financiert daarom in de aanleg van houthakseldammen in Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode en Galmaarden die de schadelijke gevolgen van erosie beperken.

Houthakseldammen ter hoogte van Kouterstraat in Dilbeek

Ter hoogte van de Kouterstraat in Dilbeek veroorzaken onweersbuien regelmatig modderoverlast op de Ninoofsesteenweg en sedimentafzetting in een gracht die uitmondt in de Zierbeek. 

 

De sterk erosiegevoelige akker, vanwaar de modder afkomstig is, kreeg,  in overleg met de landbouwer, grasstroken en drie houthakseldammen met een totale lengte van 130m. Deze erosiebestrijdende maatregelen reduceren de sedimentconcentratie in de waterloop en houden de vruchtbare bodem op de akker.

Voor de aanleg van de houthakseldammen kreeg de gemeente 90% subsidie van de provincie, goed voor 11.663,19 euro.

 

Houthakseldammen aan Bellestraat Sint-Pieters-Leeuw

Ook Sint-Pieters-Leeuw had vorig jaar te kampen met zware modderoverlast. Samen met de erosiecoördinator werden er intussen verschillende maatregelen uitgewerkt. Zo werd er een prioritair knelpunt ter hoogte van de Bellestraat opgelost. 

Twee landbouwpercelen, die gescheiden worden door een veldweg, kregen elk een houthakseldam. Ze zorgen ervoor dat  modder op de akker blijft en niet meer in de riolering terecht komt. Het water wordt wel nog vertraagd afgevoerd doorheen de dammen.

 

Voor de aanleg van de houthakseldammen kreeg de gemeente 90% subsidie van de provincie, goed voor een bedrag van 12.539,47 euro.

 

 

Houthakseldammen voor Sint-Genesius-Rode en Galmaarden

Om modderoverlast door erosie te voorkomen in Sint-Genesius-Rode en Galmaarden trekt de provincie ook geld uit voor houthakseldammen in die gemeenten.

Zo gaat er ongeveer 7.500 euro naar een houthakseldam op een perceel langs de Ninoofsesteenweg in Galmaarden en 3.200 euro naar een houthakseldam langs de Priorijlaan in Sint-Genesius-Rode.

Tags: