Het nieuwe bestuur van de provincie Vlaams-Brabant stelt vandaag haar beleidsverklaring voor. De nadruk ligt op drie pijlers: duurzaamheid, het behoud van het groene en Vlaamse karakter van de provincie en de versterking van de economische kracht van deze top regio.