PROVINCIE LAAT OPPERVLAKKIGE RUIMINGSWERKEN UITVOEREN AAN WATERLOPEN HEIDELAAKBEEK, MOUTLAAK EN VENNEBEEK

Sinds 1 december 2017 laat de provincie Vlaams-Brabant oppervlakkige ruimingswerken uitvoeren aan enkele waterlopen in Aarschot. Het gaat om de Heidelaakbeek, Moutlaak en Vennebeek. De werken lopen nog tot 31 maart 2018.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten en dergelijke. Deze voorwerpen kunnen namelijk opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen veroorzaken.

Wie vragen of meldingen heeft met betrekking tot de uitvoering van deze werken, kan terecht bij Karlien Boon, deskundige waterlopen bij de provincie Vlaams-Brabant. Je kan haar bereiken via karlien.boon@vlaamsbrabant.be of 016 26 75 72.

Het is van groot belang dat alle betrokkenen zich engageren om de waterlopen op ons grondgebied te onderhouden. In het kader van waterbeheersing en met de overstromingen van in het verleden in het achterhoofd moeten we voortdurend inzetten op een ruiming van onze waterlopen om onze inwoners te behoeden voor wateroverlast.

Tags: