Het Steunpunt Groene Zorg vzw bestaat 15 jaar. De organisatie ondersteunt land- en tuinbouwbedrijven die willen starten met het aanbieden van groene zorg. Ze zorgen ervoor dat de juiste zorggast op de juiste zorgboerderij terechtkomt. Dankzij het Steunpunt, en met steun van de provincie Vlaams-Brabant, groeide het aantal actieve zorgboerderijen tot 114. 

69 professionele land- en tuinbouwbedrijven en 45 groene zorginitiatieven, zoals dierenpensions, maneges en tuinliefhebbers, bieden op dit moment groene zorg aan. Nooit waren het er zoveel in de provincie Vlaams-Brabant. Groene zorg heeft een gunstige invloed op de ontwikkeling van attitudes en sociale vaardigheden van personen, al dan niet met een beperking. Ze voelen zich nuttig in de maatschappij.

Op jaarbasis krijgt het Steunpunt Groene Zorg 150 aanmeldingen binnen van jongeren of volwassenen die een zinvolle dagbesteding zoeken.

In onze provincie doen vooral jongeren een beroep op groene zorg. Ruim een derde (34,6%) is een 12-tot 14-jarige. Dat is het hoogste van Vlaanderen. In de andere provincies schommelt het aantal in deze leeftijdscategorie rond de 20%.

Een voorbeeld is zorgboerderij Herendaelhof in Lubbeek. Elf jaar geleden zijn Luc Theys en An Verboomen gestart met hun zorgproject. Ze bieden voornamelijk activiteiten voor jongeren aan. Zo krijgen ze bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid over de verzorging van de dieren of het onderhoud van de planten.

Tags: