Nieuwe oproep voor innovatieve plattelandsprojecten
Wil jij het platteland versterken? Zoek je hiervoor subsidies? De Provincie Vlaams-Brabant zorgt samen met Europa en Vlaanderen voor dat extra financiële duwtje in de rug. 

Subsidies voor plattelandsontwikkeling
De nieuwe projectoproep focust op volgende thema’s: 

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland door investeringen of samenwerking

o.a. proefprojecten, plattelandstoerisme, voedsel/korte keten, klimaat/milieu, diversificatie landbouwactiviteiten, erfgoed en armoede

 • Platteland Plus

o.a. landbouwverbreding, toeristische regiowerking/streekidentiteit, Vlaamse projecten en complementair aan omgevingskwaliteit 

Raadpleeg hiervoor de plattelandscoördinator!

 

Voor wie?

 • VZW’s, gemeenten, diensten, instellingen en hun samenwerkingsverbanden

>>>

Let op:

 

 • De ingediende projecten tonen duidelijk hun link aan met landbouw en/of platteland.
 • Investeringsprojecten in het versterken van omgevingskwaliteit kunnen enkel door rurale gemeenten (donkergroen op de kaart, kijk hiervoor op de website) ingediend worden. 
 • Investeringen en steunverlening bij privépersonen kunnen niet gesubsidieerd worden.
 • Studies zonder concrete projectrealisaties komen niet in aanmerking.
 • Projecten die zich afspelen in de provincie Vlaams-Brabant, uitgezonderd Leuven, en die het verbeteren van de leefbaarheid op het platteland vooropstellen, kunnen max. 65% van de projectkost terugbetaald krijgen. 
 • Eens het project is goedgekeurd, kan het starten begin 2018.

 

Aan de slag!

 

 • Meld uw projectidee aan vóór maandag 18 september 2017
 • Uiterste indiendatum: maandag 16 oktober 2017 om 16 uur
 • De indiening verloopt volledig digitaal via het e-loket.

Wens je uitgenodigd te worden voor onze workshop hierover op 4 september  2017 

(voormiddag)? Geef ons dan een seintje via platteland@vlaamsbrabant.be  

 

Heb je een interessant idee? Ben je op zoek naar partners voor samenwerking?

Of wil je gewoon meer weten over de oproep? Contacteer dan de provinciale plattelandscoördinator.
Eva Roeykens, plattelandscoördinator Dienst Europa, Tel. 016-26 74 11platteland@vlaamsbrabant.be

 

Download alle nuttige documenten (plattelandsbeleidsplan, handleiding, selectiecriteria):
www.vlaamsbrabant.be/plattelandsoproep

Tags: