Gedeputeerde Vlaams-Brabant

U bent hier

posticon Deputatie geeft positief advies over Laaksite

Posted on do, 12/14/2017 - 00:00 by Monique Swinnen

In 2016 startte het stadsbestuur de procedure van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op om het gebied tussen de Herseltsesteenweg, de Grote Laakweg en de spoorweg te herbestemmen tot recreatiegebied. Momenteel is de bestemming van deze locatie parkgebied. De stad wil van dit parkgebied een volwaardige sport- en recreatiesite maken. Studiebureau Antea begeleidt de stad hierin. 

Mooie toekomst voor verenigingen

Door de Laaksite te herbestemmen tot recreatiegebied wil de stad de verenigingen op deze site mooie toekomstperspectieven bieden. De herbestemming is de eerste stap om van de site een volwaardige sport- en recreatiesite te maken. Ook wordt de ontwikkeling van het gebied ingepast in een groene hoofdstructuur, geënt op de Heilaak en Grote Laak. Deze waterlopen structureren het gebied en zullen bij de inrichting een prominente rol spelen.

posticon Genieten van Demerlandschap in Betekom en Langdorp

Posted on vr, 09/01/2017 - 10:04 by Monique Swinnen

In het centrum van Langdorp kan men vanaf 30 augustus op de vroegere aanmeerplek voor schepen genieten van een mooi uitzicht over het Demerlandschap. En in Betekom komt er  aan de brug over de Demer een tolhuisje, een knipoog naar het verleden.

Dit zijn twee nieuwe ontmoetingsplekken, gerealiseerd via het project ‘Ontmoet de Demer’. Hiermee zetten Toerisme Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Noord-Hageland de unieke troeven van de Demervallei nog meer in de kijker.

 

posticon Speel & beleef in Meetshovenbos

Posted on ma, 10/17/2016 - 12:00 by Monique Swinnen

Meetshovenbos is een prachtig stukje natuur. Vanaf zaterdag 15 oktober 2016 kan je dat nog beter ontdekken, want dan opent er een nieuwe kampeerzone en een nieuw natuurloopparcours. Volgend jaar komt er ook een nieuwe speelzone bij. Op de opening van de kampeerzone en het natuurloopparcours stelt het Agentschap voor Natuur en Bos zijn plannen voor het speelbosvoor. In deze speelzone kunnen kinderen naar hartenlust ravotten en kampen bouwen.

 

posticon WAAR KAN JE TERECHT VOOR DE GELEDEN WATERSCHADE IN GROOT-AARSCHOT?

Posted on do, 06/16/2016 - 10:48 by Monique Swinnen

Stap 1: Geef je waterschade aan aan je brandverzekeraar
Sinds 1 maart 2007 moeten alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico’s) een dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen omvatten. Je brandverzekering moet dus natuurrampen dekken. Het is dan ook van groot belang dat je de opgelopen waterschade aangeeft aan je brandverzekeraar. De brandverzekeraar zal je mogelijks vergoeden voor de schade die werd aangericht.

Stap 2: Meld je waterschade aan de stad Aarschot
Naar aanleiding van de vele schadegevallen in Groot-Aarschot ten gevolge van de wateroverlast, wil de stad Aarschot een aanvraag indienen om de overvloedige regenval van 27 mei tot 7 juni als algemene ramp te laten erkennen. De stad Aarschot wil alle schadegevallen verzamelen om op basis van deze gegevens de erkenning tot ramp te kunnen indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Heb je een schadegeval en heb je dit aangegeven bij je brandverzekeraar? Meld dit dan ook vóór zaterdag 25 juni 2016 aan de milieudienst van de stad Aarschot. Stuur een mailtje naar milieudienst@aarschot.be met als onderwerp ‘Waterschade’ of meld je aan het loket van de milieudienst aan (derde verdieping van het stadhuis, Ten Drossaarde 1 – 3200 Aarschot).

In deze melding neem je de volgende gegevens op:

1. Het schadefenomeen (hevige regenval, overstroming, hagel, ...),
2. De soort schade (schade aan gewassen, gebouwen, voertuigen, infrastructuur, ...),
3. Een raming van de kostprijs van de totale geleden schade,
4. Jouw contactgegevens.
Op basis van de door de inwoners ingediende meldingen maakt de stad Aarschot een globale raming van de schade die werd geleden op het grondgebied Aarschot. De stad dient deze globale raming in bij het Vlaams Rampenfonds samen met de aanvraag tot erkenning van algemene ramp.

Opgelet:
momenteel verzamelt de stad Aarschot alleen meldingen over de waterschade. Pas nadat het Vlaams Rampenfonds de ramp heeft erkend, kan je een definitief schadedossier indienen.

posticon Nieuwland-Meetshoven goedgekeurd

Posted on ma, 06/13/2016 - 14:52 by Monique Swinnen

Plan voor modernisering bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven goedgekeurd

 

De provincieraad Vlaams-Brabant keurde het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Optimalisatie bedrijventerrein Aarschot’ definitief goed. Hierdoor kan het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven gemoderniseerd worden.

Het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven is toe aan een modernisering. Er is een betrekkelijke leegstand en de infrastructuur is verouderd. Het provinciebestuur Vlaams-Brabant, de stad Aarschot, de intercommunale Interleuven, VOKA en POM werkten samen met de bedrijven een toekomstvisie uit. 

De visie wordt door concrete acties en investeringen uitgevoerd. 
Een belangrijk knelpunt was een verouderde stedenbouwkundige visie waardoor in principe enkel milieuvervuilende industrie een plaats kon hebben op dit bedrijventerrein. Met de goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan komt daar verandering in. Het gewestplan dat de basis was voor stedenbouwkundige vergunningen wordt vervangen door dit nieuwe plan.
De bedrijven krijgen meer flexibiliteit naar bouwmogelijkheden. Het wordt een bedrijventerrein bestemd voor gemengde bedrijvigheid. Dit wil zeggen dat er ruimte is voor zowel grote als kleinere bedrijven. De bouwhoogte en afstandsbepalingen worden versoepeld zodat er op dezelfde ruimte meer bedrijven een plaats kunnen vinden. Een zuinig ruimtegebruik moet ertoe leiden dat de bestaande bedrijventerrein beter gebruikt worden. Kwaliteitseisen moeten ervoor zorgen dat de zone wordt ingepast in haar omgeving, dat er aandacht komt voor materiaalgebruik en groenaanplantingen.

Met dit plan kan er een nieuwe impuls gegeven worden aan het bedrijventerrein door de concrete bouwdossiers van de ondernemers op basis van het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan. We hopen dat door de concrete plannen van ondernemers de vernieuwing van het bedrijventerrein en behoud van tewerkstelling in de regio rond Aarschot verzekerd zijn.

Tags: 

posticon Provincie herstelt waardevol erfgoed in volle glorie

Posted on di, 05/31/2016 - 09:58 by Monique Swinnen

Het gerestaureerde kruis op het Ourodenbergkerkhof in Aarschot werd ingehuldigd. Alsook de Grote Kapel in Alsemberg. Beide kregen de steun van de provincie Vlaams-Brabant in het kader van de 360°-erfgoedprojecten.

Met de restauratie van het kruis in Aarschot en de kapel in Alsemberg zorgen we voor een herwaardering van het niet-beschermd klein historisch erfgoed in het omringende landschap, dat meestal onlosmakelijk met het erfgoed verbonden is. 

Opnieuw kruis op Ourodenbergkerkhof in Aarschot
 
In 2014 werd het gietijzeren kruis op het kerkhof van Ourodenberg weggehaald. Het kruis verkeerde immers in zo’n slechte staat dat het een potentieel gevaar betekende voor de bezoekers. Ondertussen werd het kruis gerestaureerd en  prijkt het weer als nieuw op zijn sokkel.

De vele mooie kerken van het Hageland bezitten vaak pareltjes van orgels en zijn omgeven door unieke plattelandskerkhoven. Om dit unieke 'kleinere' erfgoed extra in de kijker te plaatsen, heeft een projectgroep op initiatief van de Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Wolfsdonk en met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant een nieuwe fietstocht uitgewerkt "Langs kerken, kerkhoven en orgels tussen Leuven en Averbode". Met twee lussen (en een Leuvense uitbreiding) worden 20 sites met waardevolle orgels en kerkhoven met elkaar verbonden. Een rijk geïllustreerde publicatie brengt de verhalen van deze sites verder tot leven. Via QR-bordjes langsheen het traject wordt nog extra informatie aangereikt.

Op zondag 5 juni, de laatste zondag van de Week van de begraafplaatsen en Open Kerkendagen, wordt deze nieuwe fietsroute ingereden. Kaarten en een gedetailleerde routebeschrijving zijn die dag gratis te verkrijgen in de deelnemende kerken.

posticon Taartenbakwedstrijd 20 jaar Het Gasthuis

Posted on wo, 03/16/2016 - 14:12 by Monique Swinnen

Van vrijdag 20 tot en met dinsdag 24 mei 2016 plant Het Gasthuis een niet te missen feestweekend om zijn 20-jarig bestaan te vieren. Op zijn officiële verjaardag, dinsdag 24 mei 2016 sluit Het Gasthuis het feestweekend af met een groots verjaardagsfeest. Een stukje taart mag dan uiteraard niet ontbreken. Daarom organiseert Het Gasthuis een heuse taartenbakwedstrijd. De wedstrijd is tweeledig. Enerzijds kunnen lokale patissiers de strijd met elkaar aangaan. Anderzijds gaat Het Gasthuis op zoek naar de taartenkoning(in) van het Hageland. Voor dit gedeelte richt Het Gasthuis een oproep aan alle hobbybakkers. 

Het reglement voor de taartenbakwedstrijd is eenvoudig. Het Gasthuis verwacht op zijn verjaardag uiteraard een heerlijke taart in het thema van ‘20 jaar Het Gasthuis’. De taarten moeten op dinsdag 24 mei 2016 ten laatste om 15 uur binnengebracht worden in de Gasthuiskapel. Vervolgens mogen de deelnemers nog één uur aan de ‘finishing touch’ werken. 

Taartenbakwedstrijd voor lokale patissiers

Van de deelnemende lokale patissiers verwacht Het Gasthuis een feesttaart van 24 cm met als basis een biscuit van zelfgemaakt beslag en een crèmevulling naar keuze. Voor de versiering van de taart mogen de patissiers hun creativiteit de vrije loop laten. 

posticon Betaalbaar wonen in Aarschot

Posted on ma, 01/04/2016 - 11:06 by Monique Swinnen

Stad Aarschot en provincie Vlaams-Brabant maken werk van betaalbaar wonen

De stad Aarschot en de provincie Vlaams-Brabant willen werk maken van betaalbaar wonen. Door de omvorming van weekendverblijven en campings tot kleinschalig wonen, slaan ze twee vliegen in een klap. Inwoners die in overtreding woonden, krijgen dankzij hetPRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan) 'Weekendverblijven, campings en residentiele woonwagenterreinen' woonzekerheid. Ook voor enkele private woonwagenterreinen waar gezinnen permanent wonen, werd een oplossing gezocht.

Architect Eli Geyzels werkte het concept uit. Hij ontwierp eenvoudige, energiezuinige en comfortabele woonwagens voor de stad met een oppervlakte van circa 36 m2. De woonwagens zijn perfect geisoleerd en worden verwarmd met een warmtepomp. Momenteel zijn twee van deze wagens al gerealiseerd en verhuurd. De provincie ondersteunt dit project en kende hiervoor een subsidie van 75.000 euro toe. De vijf huurwoongelegenheden voldoen aan de definitie van het provinciale subsidiereglement.

posticon Bellend vlak voor Aarschot

Posted on di, 12/01/2015 - 11:35 by Monique Swinnen

Werkgroep toegankelijkheid Aarschot lanceert project 'Bellend vlak voor Aarschot'

De Werkgroep toegankelijkheid ijvert voor een stad die voor iedereen toegankelijk is. Ook personen met lichamelijke beperkingen, rolstoelgebruikers, oudere mensen en ouders met kinderwagens moeten zich vrij kunnen bewegen in de stad.

In 2012 werden 380 handelszaken in Aarschot gescreend op hun toegankelijkheid. Hieruit bleek dat bij meer dan 70% van de handelszaken bezoekers geconfronteerd worden met een te hoge drempel.

Project ‘Bellend vlak voor Aarschot’

Met het project ‘Bellend vlak voor Aarschot’ wil de werkgroep handelszaken op een eenvoudige manier toegankelijk maken voor iedereen. Het ‘bellend vlak’ bestaat uit een licht, opvouwbaar hellend vlak en een draadloze bel aan de deur van de handelszaak. De  stad Aarschot zal een subsidiesysteem uitwerken dat zaakvoerders ondersteunt om ‘een bellend vlak’ aan te schaffen.

Pagina's