Gedeputeerde Vlaams-Brabant

posticon 'Door de lens van de bezetter'

Posted on vr, 06/30/2017 - 12:06 by Monique Swinnen

Van 29 juni tot 11 november kan men de unieke openluchttentoonstelling ‘Door de lens van de bezetter’ bezoeken in de kloostertuin van de Engelenburcht in Tildonk.  Het gaat om een selectie van foto’s die Duitse kunsthistorici, fotografen en architecten tijdens de Eerste Wereldoorlog namen van Belgisch erfgoed.

In 1917, exact honderd jaar geleden, trokken 30 Duitse kunsthistorici, fotografen en architecten door ons land voor een uitzonderlijk project. Ze namen meer dan 10.000 foto’s van kerken, begijnhoven, kastelen, kunstwerken, burgerwoningen, interieurs en gedenktekens?

Van 29 juni tot 11 november kan men een uitgelezen selectie van dit buitengewone fotomateriaal uit Vlaams-Brabant bewonderen als een openluchttentoonstelling in de kloostertuin van de Engelenburcht in Tildonk.

Adres: Kloostertuin Engelenburcht, Kruineikestraat 5a in Tildonk

posticon Nieuwe teelten met potentieel

Posted on vr, 06/30/2017 - 11:40 by Monique Swinnen

Haalbaarheid inschatten via praktijkonderzoek en proefvelden in Proefcentrum Herent

Maar vooraleer deze nieuwe teelten op onze akkers staan, moet hun economische, wettelijke en teelttechnische haalbaarheid ingeschat worden via praktijkonderzoek. 

Zo werden in het Proefcentrum Herent verschillende praktijk- of demoproeven aangelegd van enkele gewassen met potentie voor onze regio. De eerste resultaten voor goudsbloem, quinoa, zoete aardappel, hennep, koolzaad en miscanthus zijn bekend.

 

Innovatietuin voor nieuwe grondstoffen en toepassingen 

Dit jaar werd er in het Proefcentrum Herent een innovatietuin aangelegd. De gewassen koriander, ethiopische mosterd, cuphea, karwij, soja, deder, teff, dille, crambe, taraxacum, parelgierst en zonnekroon werden half mei gezaaid.

Met deze gewassen willen we nieuwe biogebaseerde grondstoffen en nieuwe toepassingen van bestaande grondstoffen identificeren. Deze tuin is een ontmoetingsplaats voor landbouwers, industrie en onderzoekers. In Herent leggen we de nadruk op oliehoudende gewassen voor zowel food als non food toepassingen.

Insecten kweken met witloofwortels

Het Proefcentrum Herent is vooral gekend als witloofcentrum. Ook binnen het witloofonderzoek is innovatie belangrijk. Begin oktober start het Platteland Plus-

project ‘Witloofwortels: ook insecten lusten er pap van’. De bedoeling is de reststromen te hergebruiken.
Witloofwortels kunnen immers een goede voedingsbodem vormen voor de kweek van insecten. Voor witlooftelers is dit een kans om tijdens de zomermaanden insecten te kweken en/of wortels aan insectenkwekers aan te bieden. 

 

De werking rond de non en new food krijgt steun vanuit het Europese Interreg-project ‘Growing a green future’ en het Vlaio landbouwtraject ‘Goudsbloem een gouden kans’.
 

Meer infowww.vlaamsbrabant.be/nonennewfood

Nieuwe teelten met potentieel in Proefcentrum Herent

De provincie Vlaams-Brabant doet via het Proefcentrum Herent onderzoek naar innovatieve teelten en groene bio-gebaseerde grondstoffen.

Wat enkele jaren geleden in ons Proefcentrum in Herent startte met een zoektocht naar geschikte gewassen voor energie, is vandaag uitgegroeid tot praktijkonderzoek over ‘non & new food’ teelten. Want teelten als koolzaad en miscanthus zijn kansrijker als er verschillende toepassingen en dus afzetkanalen mogelijk zijn. We denken daarbij aan toepassingen als functionele voeding, dierenvoeding, geneesmiddelen, cosmetica, zepen, bouwmaterialen en plastics.
 

Waarvoor staat non en new food?

‘Non food’-teelten zijn teelten die toepassingsmogelijkheden hebben als energiebron of die grondstoffen leveren voor de industrie, zoals vezels uit miscanthus of hennep en cosmetische olie uit goudsbloem.
New food’-teelten verwijst naar voedselgewassen die relatief nieuw zijn in onze regio of die terug van onder het stof gehaald worden, zoals koolzaad, zoete aardappel, quinoa en hennepzaad.

 

Non & new food teelten passen volledig in het plaatje van de biogebaseerde economie. In een biogebaseerde economie zijn de bouwstenen voor materialen, chemische stoffen en energie afkomstig van hernieuwbare grondstoffen in plaats van fossiele (niet‐hernieuwbare) grondstoffen zoals aardolie. De landbouw is een belangrijke leverancier van deze hernieuwbare grondstoffen.

Tags: 

posticon Oproep subsidie 'de Merode prinsheerlijk platteland'

Posted on vr, 06/30/2017 - 11:07 by Monique Swinnen

Waarvoor indienen?
Het gebiedsprogramma de Merode heeft als doel de omgevingskwaliteit in de Merode op een duurzame, gebiedsgerichte en samenhangende manier te ontwikkelen. De leidraad daarvoor is het integraal plan de Merode 2012 - 2017. De subsidie 'de Merode prinsheerlijk platteland' is een impuls voor projecten of evenementen in het Merodegebied die via samenwerking tussen verschillende actoren uitvoering geven aan  de pijlers beschreven in het integraal plan de Merode. De algemene en inhoudelijke criteria zijn vastgelegd in het subsidiereglement.

 • Voor projecten in het Merodegebied die één van de vier pijlers van het integraal plan de Merode ontwikkelen of versterken, bedraagt de toegekende subsidie maximum 10.000 EUR.
 • Voor evenementen in het Merodegebied die passen in het integraal plan de Merode, bedraagt de toegekende subsidie maximum 2.500 EUR.

Wie kan een aanvraag indienen?
Het project/evenement moet gedragen worden door minstens twee organisaties die lid zijn van de Algemene Vergadering de Merode. Eén van de organisaties treedt op als promotor van de subsidie, de andere(n) als copromotor(s). De promotor is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële opvolging van het volledige ingediende project/evenement en is het officiële aanspreekpunt.
Daarnaast kunnen hiermee samen ook andere, externe partners betrokken worden die actief zijn in het Merodegebied, maar geen lid zijn van de Algemene Vergadering de Merode.
 

Stappenplan van idee tot goedkeuring

 1. Indienen project- of evenementidee
  Vul het daartoe voorziene formulier aan met het project- of evenementidee. Dien het formulier in via e-mail bij de algemeen coördinator de Merode op info@demerodeonline.be ten laatste op 1 oktober 2017.
 2. Voorstelling idee aan de Raad van Bestuur de Merode
  Indien het project- of evenementidee voldoet aan de algemene voorwaarden uit het subsidiereglement, nodigt de algemeen coördinator de promotor uit om het idee voor te stellen aan de Raad van Bestuur de Merode op dinsdag 24 oktober om 17u00. De locatie wordt later meegedeeld. De voorstelling gebeurt door de promotor, eventueel samen met de copromotor(s) en partner(s). De Raad van Bestuur de Merode zal feedback geven bij het idee die dan verwerkt kan worden in de definitieve aanvraag.
 3. Definitieve aanvraag
  Vul het aanvraagformulier voor het project of evenement aan en dien het in via e-mail bij de algemeen coördinator de Merode op info@demerodeonline.be en danckaerts@provincieantwerpen.be ten laatste op de 26 november 2017.
 4. Toekenning en uitvoering
  Een expertenpanel stelt een advies op over de toekenning van de subsidie. De Raad van Bestuur de Merode beslist over de toekenning van de subsidie en bepaalt het bedrag ervan.

posticon Infopunt Kasteel van Horst

Posted on wo, 06/28/2017 - 11:17 by Monique Swinnen

Infopunt en bezoekerscentrum Kasteel van Horst opent opnieuw de deuren.

De heropening van het bezoekerscentrum en infopunt van het Kasteel van Horst is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Holsbeek en Herita.

Gedurende de hele zomer, tot 30 september, kunnen passanten, wandelaars en fietsers langskomen met hun vragen over het kasteel. Ze kunnen er ook een selectie aan streekproducten, zoals het befaamde Horstbier, en fiets- en wandelkaarten van de streek kopen. Herita biedt de komende maanden ook begeleide natuurhistorische wandelingen voor groepen aan. 

De vrijwilligers van het Kasteel van Horst houden, samen met de tijdelijke verantwoordelijke, het bezoekerscentrum open van woensdag tot en met zondag, telkens van 10u tot 17u.

Tags: 

posticon Kortenaken is SympaFietste Gemeente

Posted on di, 06/27/2017 - 09:24 by Monique Swinnen

De gemeente Kortenaken is de ‘Sympafietste gemeente 2017’. Kortenaken won vandaag deze wedstrijd, georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met Radio 2 Vlaams-Brabant. De wedstrijd peilt naar de fietscultuur onder de inwoners en naar de manier waarop het gemeente het fietsbeleid vorm geeft.

De gemeenten Kortenaken, Roosdaal en Zemst hebben zich de voorbije week hard ingezet om fietsende inwoners in de watten te leggen. Op korte tijd werd in elke gemeente een fietsstraat ingericht waar fietsers een frisse traktatie kregen en aan verschillende activiteiten konden deelnemen. 
Vandaag namen drie teams, aangevoerd door de burgemeester, het tegen elkaar op in de finale. Twee jongeren uit elke gemeente legden een kleine verkeerstoets en een fietsvaardigheidstest af. Een handige fietser kreeg enkele technische vragen voorgeschoteld en de burgemeesters mochten hun team naar de overwinning fietsen. 
Kortenaken behaalde de hoogste score in de finale en mag binnenkort vijf publieke fietspompen, ter waarde van 7.500 euro, installeren met het logo van de Sympafietste gemeente. 
Tweede werd Zemst en derde Roosdaal. De twee verliezende finalisten ontvangen elk 20 fietstassen.

 

Naast de verslaggeving over de wedstrijd zond Radio 2 Vlaams-Brabant elke dag een reportage uit over een verdienstelijk fietsinitiatief in onze provincie. ‘We hopen dat deze reportages andere inspireren om ook voor de fiets te kiezen in hun school, onderneming of in het woon-werkverkeer. We ondersteunen nieuwe initiatieven met gepaste begeleiding en diverse subsidiekanalen.

 

Meer infowww.vlaamsbrabant.be/sympafietstegemeente

posticon 25 jaar Monumentenwacht

Posted on ma, 06/26/2017 - 16:11 by Monique Swinnen

Al 25 jaar springt Monumentenwacht Vlaams-Brabant in de bres voor ons erfgoed. Dagelijks zijn er 2 interieurwachters en 8 bouwkundige wachters op pad. Zij staan ten dienste van 640 eigenaars of beheerders van beschermde én waardevolle gebouwen, als lid van Monumentenwacht. Zo'n 1000 gebouwen nemen zij onder hun hoede. De wachters gaan op zoek naar verborgen gebreken en geven advies om dit patrimonium in de beste omstandigheden te bewaren.

Op het programma stond een brede waaier van aktiviteiten: 

 • Escape room op een unieke locatie. Wie het snelst de raadsels kan oplossen, kan een afdaling met de wachters winnen. Hier op de foto 2 jonge dames die dit aandurven.
 • Bouw een (spits)boog
 • Begeleid bezoek aan de zolder die uitzonderlijk toegankelijk is
 • Optreden door koor Moi Kochani
 • Luchtacrobatie
 • Circus in Beweging - doorlopend

posticon Geocoins

Posted on ma, 06/19/2017 - 10:24 by Monique Swinnen

Geocoins lokken hop-toeristen naar Opwijk. Start Opwijkse geocache-zomer op 17 juni

Toerisme Vlaams-Brabant, gemeente Opwijk en Hopwally gaan geocoins verstoppen in de West-Vlaamse hopregio. Deze actie verbindt hop-toeristen met (H)op Smaak in Opwijk. Op zaterdag 17 juni start de Hop Geocache in Opwijk.

Deze zomer organiseren Toerisme Vlaams-Brabant en de hopgemeenten onder de noemer ‘(H)op Smaak’ tal van activiteiten over hop en bier.

‘De traditionele hop kent momenteel een heropleving en wij gaan deze trend toeristisch ondersteunen met de ‘hippe’ geocache’. Daarom lieten we een speciale hop-geocoin ontwikkelen als lokmiddel om wereldwijd geocachers naar onze Hopstreek in de Groene Gordel te lokken’.
 

Toerisme Vlaams-Brabant, de gemeente Opwijk en Hopwally ontwikkelden een speciale geocoin met een hopblad en een unieke trackingcode, want geocoins reizen, met de geocachers, de wereld rond.
 

Onze vrijwilligers gaan kaartjes in Vlaamse geocaches stoppen. Deze geocaches worden geselecteerd uit de meer dan 20.000 geocaches die Vlaanderen rijk is op basis van hun locatie en hun relatie met hop en/of bier in het algemeen. We mikken hierbij vooral op de west-Vlaamse hopstreek rond Poperinge, één van de vrijwilligers van Hopwally.

 

‘Onze gemeente heeft een rijke traditie als het op hop aankomt. Ook nu is hop nog prominent aanwezig, met het hopveld, de brouwerij, de kunstwerken en de cafés. Geocachers die de Opwijkse hop-caches komen bezoeken, kunnen achteraf op vertoning van dat kaartje in ons toeristische infopunt een exemplaar van de geocoin krijgen’.
 

Opwijk is een aantal nieuwe caches en twee nieuwe wandelroutes rijk. Op zaterdag 17 juni is er een startevenement dat de Opwijkse geocache-zomer op gang trapt.

‘Wie wil deelnemen, moet vroeg uit de veren. We starten om 8 uur met het opladen van de gps’en van de deelnemers met de gpx’en van de nieuwe caches.  Wie nog niet veel weet over geocaching, krijgt om 10 uur een korte uitleg en initiatie’.  

 

Meer infowww.facebook.com/toerismeopwijk en www.toerismevlaamsbrabant.be/hop

posticon Nieuwe oproep

Posted on ma, 06/19/2017 - 09:08 by Monique Swinnen

Nieuwe oproep voor innovatieve plattelandsprojecten
Wil jij het platteland versterken? Zoek je hiervoor subsidies? De Provincie Vlaams-Brabant zorgt samen met Europa en Vlaanderen voor dat extra financiële duwtje in de rug. 

Subsidies voor plattelandsontwikkeling
De nieuwe projectoproep focust op volgende thema’s: 

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland door investeringen of samenwerking

o.a. proefprojecten, plattelandstoerisme, voedsel/korte keten, klimaat/milieu, diversificatie landbouwactiviteiten, erfgoed en armoede

 • Platteland Plus

o.a. landbouwverbreding, toeristische regiowerking/streekidentiteit, Vlaamse projecten en complementair aan omgevingskwaliteit 

Raadpleeg hiervoor de plattelandscoördinator!

 

Voor wie?

 • VZW’s, gemeenten, diensten, instellingen en hun samenwerkingsverbanden

>>>

Tags: 

posticon Sterrenklas-wedstrijd

Posted on vr, 06/16/2017 - 10:31 by Monique Swinnen

394 Vlaamse klassen namen deel aan de Sterrenklas-wedstrijd over Europa. Klas 4L5 van school De Kraal in Winksele scoorde het beste resultaat in Vlaams-Brabant. Samen met de winnaars uit de andere Vlaamse en Waalse provincies winnen ze een daguitstap.

De Europese vlag is zes van haar sterren kwijt. Zes avontuurlijke sterretjes konden hun enthousiasme over Europa niet bedwingen en zijn op pad gegaan om 11- en 12-jarigen te vertellen over de Europese geschiedenis, cultuur, landen, regio’s, actualiteit en beslissingen. 

Van 20 februari tot 9 mei konden de leerlingen door online opdrachten aan de sterretjes tonen dat ze weten waar de Europese Unie om draait. Ze bewezen dit door zes ontbrekende woorden van het Sterrenlied in te vullen. 
In de provincie Vlaams-Brabant behaalde klas 4L5 van school De Kraal in Winksele de hoogste score. Zij mag zich dus Sterrenklas noemen.

‘We vinden het belangrijk dat al onze burgers, en in het bijzonder onze jongeren, grondig geïnformeerd worden over de rol van de Europese Unie in ons dagelijks leven.  Sterrenklas, die leerlingen op een leuke manier veel leert over de geschiedenis, de lidstaten en de verwezenlijkingen van de Europese Unie, is daar een prachtig middel voor'.

Sterrenklas is een initiatief van de Europe Directs van 8 Vlaamse & Waalse provinciebesturen en het Brussels Gewest. Europahuis Ryckevelde werkte het concept uit.

Tags: 

Pagina's