Gedeputeerde Vlaams-Brabant

posticon Werken vredesbeiaard Aarschot starten

Posted on di, 01/30/2018 - 14:35 by Monique Swinnen

Werken vredesbeiaard Aarschot starten in maart 2018.

Na een lange en grondige voorbereiding wordt de Vredesbeiaard van Aarschot dit jaar een feit. Op maandag 22 januari 2018 gaf de Aarschotse gemeenteraad groen licht hiervoor. Zo wordt Aarschot de vijfde beiaardstad in het Hageland, naast Diest, Scherpenheuvel, Tienen en Zoutleeuw. Ook wordt Aarschot de vierde martelaarstad met een beiaard, na Dendermonde, Dinant en Leuven.

De beiaard is een streekeigen Vlaams instrument dat voor het eerst gebouwd werd in Oudenaarde in 1510. In de lage landen vind je meer dan de helft van de 600 beiaarden ter wereld. Ook Aarschot telde in 1578 al een mooie beiaard, maar die werd helaas vernietigd tijdens de Spaanse Furie. 

De nieuwe beiaard ligt de Aarschottenaren nauw aan het hart. Er werd al 223.399,50 euro gestort op de projectrekening van de Koning Boudewijnstichting. De sponsoractie loopt nog steeds. Peters en meters die zich nog vóór het gieten van de klokken aanmelden, kunnen hun naam op één van de klokken laten vereeuwigen. De alfabetische sponsorlijst vind je op www.vredesbeiaard.be.

Subsidies

Daarnaast kan het vredesbeiaardproject rekenen op 95.000 euro Europese subsidies uit het programma Hageland + (Leaderprogramma) voor streekontwikkeling. De jury die de eenmalige projectoproep rond het vredesjaar 2018 opvolgde, erkende de meerwaarde van de vredesbeiaard voor Aarschot en de streek, voor de herinnering aan 1918 én voor de Europese vredesgedachte. 

Inhuldiging Vredesbeiaard op 11 november 2018

In de loop van maart 2018 start de aannemer van de torenwerken met de inrichting van de klokkenkamer. Ook zal hij de twee stenen wenteltrappen in de toren toegankelijk maken zodat het publiek de toren in alle veiligheid kan beklimmen. De inhuldiging van de Vredesbeiaard is gepland op zondag 11 november 2018. 

posticon Fietslicht aan en gaan

Posted on di, 01/30/2018 - 14:17 by Monique Swinnen

Provincie, politie en scholen werken aan zichtbaarheid jonge fietsers.

Met campagne ‘Fietslicht aan en gaan’ gaat de provincie Vlaams-Brabant de zichtbaarheid van fietsers tussen 12 en 18 jaar verbeteren. Via scholen en politiezones wordt hiervoor specifiek materiaal verspreid. 69 secundaire scholen en 17 politiezones doen reeds mee.

Tags: 

posticon Stijging tewerkstelling horeca

Posted on di, 01/23/2018 - 14:54 by Monique Swinnen

Het aantal arbeidsplaatsen in de horeca in Vlaams-Brabant stijgt. Meer nog, de groeicijfers zijn het hoogst van alle Vlaamse provincies. Dat blijkt uit recent onderzoek.

Uit de cijfers van het RSVZ  blijkt dat het aantal zelfstandigen in de Vlaams-Brabantse horecasector sinds 2010 met 13% is gestegen. De stijging is er zowel in de Groene Gordel als in het Hageland. Het aantal zelfstandigen in de horeca stijgt zelfs sneller dan het gemiddelde van de andere toeristische regio’s in Vlaanderen.

In de brede toeristische sector werken in Vlaams-Brabant zo’n 33.000 mensen. Toerisme wordt soms onderschat, maar het is een belangrijk deel van de economie en een belangrijke werkgever in Vlaams-Brabant.

Tags: 

posticon Week vd korte keten 26/05 tot 3/06

Posted on di, 01/23/2018 - 13:32 by Monique Swinnen

 

Van 26 mei tot en met 3 juni 2018 zal in de provincie Vlaams-Bra- bant voor de eerste maal de Week van de Korte Keten doorgaan. Dit gemeenschappelijk initiatief van de 5 provincies, Vlaanderen en het Steunpunt Hoeveproducten wil streek- en hoeveproducenten promo- ten, zowel op landbouwbedrijven als tijdens diverse evenementen. Een picknick tussen de fruitbomen, een etstocht met een hoeveijsje, een boerenmarkt of een workshop met lokale producten, ... al deze acties zetten we graag in de kijker tijdens de Week van de Korte Keten.

Tijdens deze info- en inspiratienamiddag krijgt u meer infor- matie over het initiatief van de Week van de Korte Keten en de voorziene activiteiten. Je kan ook netwerken om zelf originele acties uit te werken. 

DATUM EN PLAATS 

Proefcentrum Pamel 

Donderdag 1 februari van 13 tot 16.30 uur 

Proefcentrum Herent 

Dinsdag 6 februari van 13 tot 16.30 uur 

PROGRAMMA

13.00 uur 13.15 uur 

14.00 uur 

14.45 uur 15.00 uur 

15.45 uur

Ontvangst 

Informatie over de Week van de Korte Keten: coördinatie in de provincie Vlaams-Brabant en overkoepelende communicatie door VLAM (o.a. website, huis- stijl)

 

 

 

 

 

 

Workshop 1: inspiratie – mo- gelijkheid tot aansluiten bij bestaande evenementen

Pauze

Workshop 2: inspiratie – orga- niseren van originele acties

Afsluitend netwerkmoment

met lokaal lekkers

Tags: 

posticon Provincie Vlaams Brabant 9.500 agrojobs in Vlaams-Brabant

Posted on wo, 01/17/2018 - 11:30 by Monique Swinnen

Studie legt de volledige landbouwketen bloot.

De Vereniging van Vlaamse Provincies publiceert deze week de nieuwe AgroBusinessComplex-studie over de landbouw in de Vlaamse provincies. Met

 het nodige cijfermateriaal schetsen de vijf Vlaamse provincies de impact van de landbouw op het aantal bedrijven, de tewerkstelling, de omzet, de toegevoegde waarde en de investeringen in hun regio en in Vlaanderen.  Zo creëert het agrobusinesscomplex bijvoorbeeld jaarlijks ruim 1 miljard toegevoegde waarde in Vlaams-Brabant.

We kunnen de landbouw niet wegdenken uit onze samenleving. Landbouw zorgt voor voldoende en veilig voedsel aan redelijke prijzen, geeft vorm aan ons landschap, zorgt voor jobs en doet de handel bloeien. In de AgroBusinessComplex (ABC)-studie wordt per provincie onderzocht hoe de landbouwsector evolueert en wat de gevolgen hiervan zijn. Kortom, het geeft een zicht op de toekomst van de landbouw.

In de ABC-studie wordt het volledige agrobusiness-complex onderzocht. Dus niet enkel de land- en tuinbouwsector, maar ook de sectoren die rechtstreeks verwant zijn met de landbouw. Het gaat concreet over de toelevering (bijvoorbeeld bedrijven die landbouwmachines produceren) en tussenhandel (bijvoorbeeld bedrijven die  landbouwmachines verkopen), de landbouwsector (akkerbouw, tuinbouw en veeteelt), de handel (bijvoorbeeld veilingen of slachthuizen), de voedingsindustrie  en de groothandel.
 

De meest opvallende cijfers uit de ABC-studie voor Vlaams-Brabant zijn:

  • In Vlaams-Brabant zorgt het ABC jaarlijks voor een toegevoegde waarde van 1,07 miljard euro, wat overeenkomt met 18% van het Vlaamse totaal

  • Het ABC bevat 4.060 bedrijven in Vlaams-Brabant, 12% van Vlaanderen, 2.846 landbouwbedrijven en 1.214 andere bedrijven

  • De land- en tuinbouw in Vlaams-Brabant bestaat vooral uit akkerbouwbedrijven, bedrijven die verschillende landbouwsectoren combineren en tuinbouwbedrijven. In tegenstelling tot andere provincies is er erg weinig intensieve veehouderij (varkens en pluimvee). In Vlaams-Brabant maakten deze bedrijven in 2015 slechts 4% van het aantal bedrijven uit.

  • De ABC-bedrijven stellen 9.500 mensen te werk (9% van Vlaanderen): 2.230 loontrekkenden en 7.270 zelfstandigen

  • Vele bedrijven van het ABC blijven toekomst zien in Vlaams-Brabant. In 2016 werd 150 miljoen euro geïnvesteerd in Vlaams-Brabantse ABC-bedrijven. In alle Vlaamse provincies samen ging het over 1,3 miljard euro

Je kan de volledige studie downloaden via www.vlaamsbrabant.be/abcstudie of aanvragen via www.vlaamsbrabant.be/publicaties

Tags: 

posticon Beeldjes maken voor gesneuvelden

Posted on wo, 01/17/2018 - 11:26 by Monique Swinnen

ComingWorldRememberMe in Belevingscentrum ’14-’18 

Dinsdag 16 januari 2018 — Het Belevingscentrum ’14-’18 in Tildonk  ontvangt van 20 tot en met 28 januari het mobiel atelier van het kunstproject ComingWorldRememberMe van Koen Vanmechelen. Men kan er beeldjes maken ter nagedachtenis van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog.

Belevingscentrum streeft naar 800 beeldjes 

Van 20 tot en met 28 januari is het Belevingscentrum ’14-’18 in Tildonk, in samenwerking met Ons, opnieuw gastheer voor het project ComingWorldRememberMe.

ComingWorldRememberMe zet van 2014 tot 2018 de Eerste Wereldoorlog op een creatieve manier in de kijker. Curator Jan Moeyaert en kunstenaar Koen Vanmechelen willen op 4 jaar tijd 600.000 beeldjes in klei laten maken als symbool voor de 600.000 gesneuvelden op Belgisch grondgebied. Die beeldjes worden in 2018 in Ieper geplaatst in een ‘land art’ installatie van Koen Vanmechelen. De beeldjes worden in vaste en mobiele ateliers gemaakt, verspreid over heel België.

‘Ook de Ursulazaal van de Engelenburcht in Tildonk doet hieraan mee en wordt van 20 tot 28 januari omgebouwd tot een heuse werkplaats voor deze beeldjes’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme. ‘Alle bezoekers krijgen er uitleg over het project en kunnen ook zelf hun eigen beeldje maken. We willen in Tildonk 800 beeldjes maken. Dit is één van de laatste ateliers in het project en dus een unieke kans om een bijdrage te leveren aan dit groots herdenkingsevenement’.
 

Praktische informatie

Het mobiel atelier is van 20 tot en met 28 januari dagelijks open van 9 tot 19 uur.

De deelnameprijs bedraagt 5 euro. De deelnameprijs geeft recht op een gratis bezoek aan het Belevingscentrum ’14-’18. De helft van het bedrag gaat naar vredesinitiatieven voor kinderen die vandaag in oorlogssituaties leven.

Voor het brede publiek
Iedereen kan een beeldje komen maken op zaterdagen 20 en 27 januari 2018  en zondagen 21 en 28 januari van 9 tot 19 uur.
Inschrijven is op deze momenten niet nodig.
Wie liever tijdens de week komt, checkt best vooraf of er op dat moment nog plaatsen beschikbaar zijn.

Voor groepen
Scholen en groepen kunnen tijdens de school- en werkuren terecht in het atelier.
Inschrijven is voor groepen noodzakelijk. De workshop duurt ongeveer een half uur en kan met maximaal 24 personen gevolgd worden.

Inschrijven voor groepen kan via Toerisme Vlaams-Brabant, Ragna Van Den Bergh, tel. 016 26 76 28 of grooteoorlog@vlaamsbrabant.be

Tags: 

posticon Jongeren warm maken voor vrijetijdsactiviteiten

Posted on wo, 01/17/2018 - 11:11 by Monique Swinnen

6 Hagelandse gemeenten lanceren Beleefpas

Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw lanceren de Beleefpas. Hiermee willen ze meer kinderen laten deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten.

Iedereen onder de 18 jaar krijgt een gratis Beleefpas. Met deze Beleefpas kunnen ze punten sparen telkens ze deelnemen aan theatervoorstellingen, sportactiviteiten, buitenspeeldagen of speelpleinen. Een volle kaart kan omgeruild worden voor een leuke prijs of toegangstickets. Er worden regelmatig VIP Beleefpassen verloot, die een korting geven van 80% bij de activiteiten.

‘Met onze steun aan de Beleefpas willen we het jeugdbeleid van deze zes gemeenten versterken en de drempel tot cultuur en vrijetijdsactiviteiten voor jongeren verlagen. We moedigen hen bovendien aan om samen, over de gemeentegrenzen heen, een sterk jeugd- en vrijetijdsbeleid op poten te zetten’, zegt gedeputeerde Tie Roefs.

Bij de Beleefpas ontvangt men de Beleefbrochure. Daarin staan alle activiteiten uit de zes gemeenten.

De Beleefpas heeft een mascotte, De Beleefvlinder, die de deelnemers door het vrijetijdslandschap loodst. De Beleefvlinder is terug te vinden op de Beleefpas, in de Beleefbrochure en op de website. De Beleefvlinder is het resultaat van een ontwerpwedstrijd in de basisscholen van de zes gemeenten.

Deze samenwerking zorgt ook voor een versterking van het aanbod, een vergroting van de mogelijkheden op vlak van organisatie, draagwijdte en promotie, waardoor de deelname aan de activiteiten zal stijgen.

Het initiatief werd als plattelandsproject door het gemeentebestuur van Geetbets ingediend bij het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER in het Hageland. Het ontving in totaal 18.000 euro aan middelen van de provincie Vlaams-Brabant en via LEADER-subsidies. Via de provincie kreeg dit project ook 6.000 euro steun van het subsidieprogramma Intergemeentelijke projecten jeugd en cultuur. Zelf investeerde elke gemeente en elk OCMW 500 euro, voor een totaalbedrag van 6000 euro.

posticon OPPERVLAKKIGE RUIMINGSWERKEN

Posted on wo, 01/17/2018 - 10:45 by Monique Swinnen

PROVINCIE LAAT OPPERVLAKKIGE RUIMINGSWERKEN UITVOEREN AAN WATERLOPEN HEIDELAAKBEEK, MOUTLAAK EN VENNEBEEK

Sinds 1 december 2017 laat de provincie Vlaams-Brabant oppervlakkige ruimingswerken uitvoeren aan enkele waterlopen in Aarschot. Het gaat om de Heidelaakbeek, Moutlaak en Vennebeek. De werken lopen nog tot 31 maart 2018.

Tags: 

posticon Uitkanteling van onze “Helden van de zorg”

Posted on wo, 12/20/2017 - 11:40 by Monique Swinnen

Beste medewerkers van de dienst welzijn en helden van de zorg.

Hoe ruim welzijn ook moge zijn en hoe divers jullie opdrachten ook waren, ik heb met groeiende belangstelling en bewondering jullie talenten mogen ontdekken. 

Oprechte dank voor elk boeiend idee, ook als we ze niet allemaal konden realiseren.

“Niet de sterkste overwint in een veranderende omgeving, maar diegene die zich het best weet aan te passen. “
Jullie nemen nu een nieuwe start bij een grotere werkgever. Gebruik alle talenten die jullie hebben in deze uitdaging.
Neem alle ervaring mee om ook vanop die plek te zorgen voor het welzijn van onze Vlaams-Brabanders.

Tags: 

Pagina's